Životní pojištění: Jaké diagnózy Vám hrozí podle věku nejvíce?

4. 12. 2018 – 9:29 | Životní pojištění | Martin Slapnička | Diskuze:

Životní pojištění: Jaké diagnózy Vám hrozí podle věku nejvíce?
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Dvěma nejzávažnějšími riziky, která bychom měli prostřednictvím životního pojištění řešit, je pojištění úmrtí a invalidity. Pokud máme dobře pojištěné riziko úmrtí, nemusíme mít obavy, že by naši blízcí v případě této události zůstali nedostatečně zabezpečeni. Správně nastavené pojištění invalidity nám zase zajistí dostatek prostředků v situaci, kdybychom se stali invalidními. Invalidita je totiž spojena nejen s často hlubokým propadem příjmů, ale zároveň i se zvýšením výdajů. Proto je pojištění tohoto rizika ve smlouvě životního pojištění zcela zásadní. Víte ale, jaké příčiny úmrtí a invalidity hrozí nejčastěji? A jak se liší v závislosti na našem věku?

Podívejme se nejprve na riziko úmrtí. Nejčastějšími příčinami úmrtí v Česku jsou nemoci oběhové soustavy (42 %) a rakovina (27 %). Úrazy jsou příčinou úmrtí pouze v 7 % případů.

 

Graf: Příčiny úmrtí v České republice, zdroj: ÚZIS, 2017

 

Jak se ale pravděpodobnostní rozdělení příčin úmrtí liší v závislosti na věku? Které diagnózy by tak mělo krýt životní pojištění v našem věku? U mladých lidí do 24 let tvoří úrazy přes polovinu příčin úmrtí, vzhledem k tomu, že se nemoci začínají více vyskytovat až v pozdějším věku. Již ve věkové kategorii 25 až 44 let se podíl úrazů na úmrtích výrazně snižuje a s přibývajícím věkem začínají být častější diagnózy vážných onemocnění. Ve věku 45–64 let již úrazy tvoří pouze malé procento příčin úmrtí; nemoci oběhové soustavy a rakovina jsou již společně příčinou přibližně 65 % veškerých úmrtí. V důchodovém věku nejčastěji umíráme na nemoci oběhové soustavy.

 

Graf: Příčiny úmrtí v České republice podle věku, zdroj: ÚZIS, 2017

 

Nyní se zaměříme na riziko invalidity. Nejčastějšími příčinami invalidity v Česku jsou nemoci svalové a kosterní soustavy (27 %) a duševní poruchy a poruchy chování (23 %). Duševní poruchy jsou dnes stále častějším důvodem k udělení invalidního důchodu. Úrazy jsou příčinou invalidity pouze v 5 % případů.

 

Graf: Příčiny vzniku invalidity v České republice, zdroj: ČSSZ, 2017

 

Nyní se společně podívejme na to, jak se liší pravděpodobnost příčin vzniku invalidity napříč věkem. Víte, co je nejčastější příčinou vzniku invalidity u mladých lidí do věku 24 let? Jsou to duševní poruchy – v mladém věku jsou důvodem přiznání více než poloviny invalidních důchodů. Ve věku mezi 25 a 44 lety výrazně přibývají na počtu nemoci svalové a kosterní soustavy a také rakovina, což stlačuje podíl duševních poruch na celkovém počtu diagnóz. Ve věku mezi 45 a 64 lety je téměř 40 % přiznaných invalidit zapříčiněno nemocemi svalové a kosterní soustavy; výrazný podíl dále kromě duševních poruch tvoří také rakovina a nemoci oběhové soustavy.

 

Graf: Příčiny vzniku invalidity v České republice podle věku, zdroj: ČSSZ 2017

Zdroje:
Swiss Life Select

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.12.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,310 24,430
USD 23,070 23,250
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články