Změňte svého dodavatele elektřiny a ušetřete

7. 12. 2007 – 9:01 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Změňte svého dodavatele elektřiny a ušetřete
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Energetický regulační úřad nedávno informoval o předpokládaném vývoji cen za elektrickou energii v roce 2008. Cena za elektřinu vzroste pro domácnosti průměrně o 9,1%. Konečná cena však závisí na konkrétním regionu a dodavateli. V průměru vzroste nejméně cena v regionech, kde v dodávkách elektřiny převládá ČEZ Prodej. Zde dojde k navýšení o 8 %. Ceny PRE- Pražské energetiky vzrostou o 10,2% a firmy E.ON v Jižních Čechách a na Moravě o 11,2%.

Jak ušetřit za elektřinu – úsporná opatření Od 1. 1. 2006 má každý spotřebitel možnost ovlivnit část svých nákladů na dodávku elektřiny. Došlo totiž k liberalizaci trhu s elektrickou energií a konečný zákazník si nyní může vybrat dodavatele, který je pro něho nejvhodnější, mimo jiné i cenově. To ale hodně spotřebitelů stále neví, dokládá to také anketa na webu SOS, ve které se vás ptali: Víte, že můžete změnit dodavatele plynu a elektřiny a tím snížit své náklady, protože budete mít výhodnější tarify? O možnosti změny dodavatele ví jen 26.7 % účastníků ankety. 60.5 % z vás o této možnosti zatím neslyšelo. A samozřejmě jsou i tací, kteří nechtějí dodavatele měnit. Je to názor 12.8 % účastníků z celkového počtu 195 anketních odpovědí. Na trhu v současné době existuje přes 3OO licencovaných dodavatelů elektřiny . Seznam dodavatelů mohou spotřebitelé najít například na webových stránkách ERÚ . Zde si také spotřebitelé mohou dle zadaných údajů (tarif, spotřeba) pomocí kalkulátoru spočítat platby za dodávky elektřiny u jednotlivých dodavatelů. Změnu může každý spotřebitel uskutečnit jednou za 6 měsíců, a to bezplatně. Při výběru je vždy třeba vedle ceny sledovat i dostupnost, spolehlivost dodavatele a konkrétní podmínky dodávek. Při kalkulaci je pak třeba sledovat zejména cenu silové elektřiny. Konečná cena se totiž skládá ze dvou složek- z regulované (cena za služby- přepravu od výrobce ke konečnému spotřebiteli, cena za distribuci, za systémové služby, cena na podporu obnovitelných zdrojů atd.), kterou určuje ERÚ a která je pro všechny dodavatele shodná a dále z neregulované složky ( cena za silovou elektřinu ), tou se jednotliví dodavatelé liší. Smlouva s novým dodavatelem musí být uzavřena nejpozději 17 kalendářních dnů před datem, od kterého má být zahájena dodávka novým dodavatelem. Je důležité, aby spotřebitel správně zvolil toto datum. Změna dodavatele nabývá účinnosti k prvnímu dni kalendářního měsíce. Vzhledem k tomu, že se změnou souvisí řada úkonů, je třeba ponechat si časovou rezervu. Veškeré úkony související se změnou pak zajišťuje vybraný dodavatel. Pokud chce spotřebitel dodavatele změnit, měl by: 1)Zjistit nabídku dodavatelů v jeho lokalitě. 2)Porovnat jednotlivé dodavatele z hlediska ceny 3)Podat žádost vybranému dodavateli a uzavřít s ním smlouvu o dodávkách elektřiny 4)Zvolit správně datum, od kterého by měla být dodávka plynu novým dodavatelem zahájena. Zdroj: SOS

Kurzy

Kurzovní lístek: 21.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,830 23,950
USD 22,100 22,280
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články