Angličtina k mezinárodnímu podnikání nestačí

24. 9. 2007 – 7:30 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Angličtina k mezinárodnímu podnikání nestačí
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Angličtina sama o sobě není pro podnikání dostatečným katalyzátorem. To je jeden z hlavních závěrů z největší konferenceJazyky a podnikání“, která se konala v Bruselu dne 21. září.

Konference se zúčastní přes 250 zástupců malých a velkých podniků, profesních organizací, obchodních komor, tvůrců politik a jazykových odborníků. Společně se zamýšlí nad otázkou, jaké výhody obchodním podnikům přináší jazykové a mezikulturní znalosti. Přestože si angličtina ve světě obchodů svoji roli „lingua franca“ udrží, mohou další jazykové znalosti ve spojení s odpovídajícími mezikulturními vědomostmi poskytnout konkurenční výhodu. Na konferenci vznikne dále nové obchodní fórum o mnohojazyčnosti, které bude zjišťovat, jakým způsobem je možné mnohojazyčnosti využít, abychom v oblasti obchodu získali co nejlepší výsledky. Evropský komisař pro mnohojazyčnost Leonard Orban ve svém uvítacím projevu zdůraznil význam této konference: „Tato konference je jedinečným shromážděním: zúčastní se jí zástupci podnikatelů i zaměstnanců, jazykových odborníků a akademických pracovníků, tvůrců politik a individuálních zájemců. Pro všechny zúčastněné strany jde o velmi potřebnou příležitost, která nám umožní zahájit diskusi o jazycích a podnikání, jež by měla přinést změny v postojích a i skutečné výsledky. Konference se pořádá v návaznosti na výsledky výzkumu uveřejněné začátkem tohoto roku. Z těchto výsledků vyplývá, že nedostatečné jazykové znalosti vedou v podnikání ke ztrátám. Společnosti, které mají strategický přístup k vícejazyčné komunikaci, se vyznačovaly větším prodejem do zahraničí, a sice o více než 40 % v porovnání s konkurenty bez formálních jazykových strategií. Stejná studie ukázala, že přestože angličtina jako „lingua franca“ zaujímá v mezinárodním obchodě vedoucí postavení, existuje zvýšená poptávka po ostatních jazycích. Zatímco přibližně čtvrtina dotázaných společností se domnívala, že stále potřebuje zlepšovat svoji angličtinu, podobné množství společností bylo toho názoru, že musí zlepšovat svoji němčinu nebo francouzštinu. Na předních místech žebříčku se umístily rovněž španělština a ruština. Řada společností, zejména velkých, zdůraznila, že jsou pro ně důležité i znalosti neevropských jazyků, jako je čínština, arabština a urdština, neboť se snaží pronikat i na neevropské trhy. Podle nedávné studie provedené ve Spojeném království dosáhne počet lidí, kteří se na celém světě učí anglicky, v následujících 10–15 letech přibližně dvou miliard. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení je to vlastně pro jednojazyčné anglické mluvčí nepříznivá zpráva. Předcházející studie provedená organizací CILT o vlivu jazykových znalostí na hospodářství Spojeného království ukázala, že společnosti z Velké Británie vyvážejí do Dánska, které má 5 miliónů obyvatel, stejné množství výrobků jako do Střední a Jižní Ameriky, která má 390 miliónů obyvatel. V rámci návazných činností bude po skončení podnikatelské konference zahájeno nové fórum o vícejazyčnosti, kterému bude předsedat Viscount Davignon. Toto podnikatelské fórum se bude skládat z malé skupiny evropských manažérů, kteří se budou zabývat otázkou, jakým způsobem mohou společnosti využívat jazykové řízení v rámci svého úsilí o co nejlepší hospodářské výsledky.

Kurzy

Kurzovní lístek: 21.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,380 24,520
USD 22,870 23,050
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články