Bezpečnostní rada státu se seznámila s návrhem nové vojenské strategie ČR

7. 7. 2008 – 4:05 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Bezpečnostní rada státu se seznámila s návrhem nové vojenské strategie ČR
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Členové Bezpečnostní rady státu se seznámili s návrhem nové vojenské strategie České republiky, návrhem opatření v případě nezákonného nakládání s chemickými látkami a odpady a řešili další bezpečnostní otázky.

Návrh nové Vojenské strategie ČR* řeší politicko-vojenské ambice a zásady rozvoje ozbrojených sil ČR. Především se zabývá zvýšením nasaditelnosti ozbrojených sil České republiky v operacích mimo území našeho státu i při podpoře civilních orgánů v krizových situacích nevojenského charakteru. Nová strategie dále zvýrazňuje mezinárodní spolupráci při výstavbě ozbrojených sil ČR, mj. v oblasti sdílení schopností, vědy a výzkumu, vyzbrojování, apod. Dokument konstatuje, že k naplňování strategie a k účinnému a odpovědnému zajištění obrany České republiky, včetně aktivního působení v NATO a EU, je nutné zajištění postupného zvyšování obranných výdajů v příštích letech. Členové Bezpečnostní rady státu konstatovali, že předpokládaná aktualizace Bezpečnostní strategie ČR by mohla zahájit diskuzi k počtu a charakteru strategických dokumentů v oblasti bezpečnosti. Především by se měla zvážit možnost náhrady současné Vojenské strategie ČR obsáhleji zaměřenou Obrannou strategií ČR. Ta by řešila otázku zabezpečení obrany státu komplexněji než jen z hlediska vojenského. Celým materiálem se ještě bude zabývat vláda. Předmětem jednání byl i Návrh systémových opatření k předcházení nežádoucím situacím v souvislosti s nezákonným nakládáním s chemickými látkami a odpady. Vypracování tohoto materiálu uložil předseda vlády v souvislosti s nálezy nezákonných skladů nebezpečných chemických látek a odpadů v roce 2006 na území Královéhradeckého, Pardubického a Středočeského kraje. Na schůzi Bezpečnostní rady státu proběhla k materiálu diskuse s tím, že konečné znění navržených opatření bude schvalovat vláda. Na pořadu jednání byly také i Informace o posunutí termínu realizace systému vládního utajeného spojení a Poskytnutí dobrovolných příspěvků k finančnímu zajištění navrácení vyhořelého vysoce obohaceného jaderného paliva využívaného ve výzkumných reaktorech z Republiky Srbsko do Ruské federace v letech 2008–2010 v rámci Iniciativy ke snížení globální hrozby zneužití jaderných a radioaktivních materiálů. Konečné stanovisko k těmto materiálům bude předmětem jednání vlády. Bezpečnostní rada státu dále projednala Vyhodnocení organizačních a technických opatření pro zkrácení doby dodání informací pro potřeby bezpečnostního řízení, pravidelná Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2007. Členům Bezpečnostní rady státu byly rovněž poskytnuty Výchozí údaje ke cvičení CME 2008. Pozn.: Vojenská strategie ČR je vypracována v návaznosti na schválenou Bezpečnostní strategii ČR (schválena vládou ČR v prosinci 2003), Souhrnnou politickou směrnici přijatou na summitu NATO v Rize (listopad 2006) a vývoj v EU. Současná Vojenská strategie ČR byla schválena vládou ČR v červnu 2004. Nová Vojenská strategie ČR rozpracovává principy obranné politiky ČR, stanovené v Bezpečnostní strategii ČR, a zohledňuje výše uvedenou politickou směrnici NATO a v návaznosti na tyto dokumenty akcentuje kolektivní způsob zajišťování obrany ČR v rámci NATO, což umožňuje odklon od nutnosti vytvářet veškeré schopnosti pro individuální obranu.

Kurzy

Kurzovní lístek: 14.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,640 24,760
USD 22,960 23,140
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články