Bydlíte v nájmu? Čeká vás více povinností, rozhodli poslanci

8. 12. 2010 – 20:59 | Bydlení | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Bydlíte v nájmu? Čeká vás více povinností, rozhodli poslanci
Cílem návrhu je podle předkladatelů především uvolnit ruce pronajímatelům, Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Poslanci odsouhlasili dřívější návrh, podle kterého budou mít nájemníci bytů na návrh ministerstva pro místní rozvoj více povinností. Pronajímateli budou muset sdělovat osobní údaje všech osob bydlících v bytě.

S novelou občanského zákoníků již vyjádřila souhlas Legislativní rada vlády.

"Mezi hlavní body návrhu patří výslovné zakotvení možnosti obrátit se na soud s určením výše nájmu v místě obvyklém. Výměna bytu bude možná jen za souhlasu všech zúčastněných stran," uvedl návrh zákona ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (VV).

Pronajímateli budou muset nájemníci ohlásit nové osoby v bytě, to se však nebude týkat blízkých rodinných příslušníků.

 

Psali jsme dříve: Bydlení v pronájmu dostane nová pravidla - jaká budou práva a povinnosti?

 

"Tato novela posiluje jak vlastníky, tak zachovává práva nájemníkům. Nastavuje rovnovážný vztah mezi vlastníky a nájemníky. Novela říká, jak postupovat dál při úpravě nájemného. Říká, že pokud se nájemník a vlastník nedohodne, rozhodne soud. Je škoda, že jsme novelu nepřijali dříve," řekla zpravodajka pro prvé čtení Zdeňka Horníková (ODS).

 

TIP: Je výhodnější si koupit, nebo pronajmout nemovitost k bydlení?

 

Poslankyně Marta Semelová (KSČM) zákon zkritizovala. "Občané mají oprávněné obavy z budoucnosti. Náklady na přežití rostou, příjmy klesají. Lze předpokládat, že ukončení regulace nájemného postihne existenčně značnou část nájemců bytů a bude mít vážné sociální dopady. Spory budou trvat řadu let," soudí poslankyně.

Cílem návrhu je podle předkladatelů především uvolnit ruce pronajímatelům a liberalizovat smluvní vztahy při pronajímání bytů. Přísnější pravidla budou naopak platit pro nájemníky.

Norma rozšiřuje oznamovací povinnosti nájemce, který nově bude nahlašovat nejen počet osob, které v bytě žijí, ale také jejich osobní údaje.

"Při vzniku nájmu oznámí nájemce pronajímateli počet osob v bytě, jejich jména, příjmení a data narození. Změny těchto údajů, uzavření manželství nebo přechod nájmu oznámí nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, kdy změna nastala, má se za to, že hrubě porušil svoji povinnost," vymezuje povinnosti novela.

Materiál dále zužuje okruh osob, které může nájemce přijmout do domácnosti bez souhlasu pronajímatele. Výměna bytů mezi nájemníky se bude moci uskutečnit také jen se souhlasem pronajímatele.

Sněmovna přikázala návrh zákona projednat ústavně právnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ve zkrácené lhůtě třiceti dnů.

Poslanci následně podpořili ještě jednu novelu občanského zákoníku a poslali ji do druhého čtení. Předkladatelem bylo ministerstvo průmyslu. Cílem úpravy je začlenění evropské směrnice do české právní úpravy. Novela má detailně upravit způsob pronajímání, prodeje nebo výměny nových rekreačních produktů. Norma také definuje, jaké informace musí spotřebitel mít před podepsáním smlouvy a lhůtu, během níž může od smlouvy bez udání důvodů odstoupit.

"Předkládaná právní úprava klade důraz na informovanost spotřebitele. Dostatečná informovanost spotřebitele je nezbytným předpokladem pro to, aby mohl učinit kvalifikované rozhodnutí," vysvětlil ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

-Karolina Brožová, Jiří Táborský,Mediafax

Kam dál?

- Ceny nemovitostí budou klesat předpovídají bankéři

- Tržní nájmy budou zlevňovat tvrdí ministr pro místní rozvoj Jankovský

- Daň z nemovitosti se změní, bude rozdílná podle atraktivity místa

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,790 24,910
USD 23,140 23,320
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články