Ceny roamingu za volání opět klesají, ceny roamingových SMS ne

31. 8. 2008 – 20:32 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Ceny roamingu za volání opět klesají, ceny roamingových SMS ne
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

30. srpna klesne cena za odchozí i příchozí hovory při cestách po EU. Cenový limit na hovory v rámci roamingu mezi členskými státy EU (eurotarif), zavedený EU v roce 2007, se sníží z 0,49 na 0,46 EUR za minutu (bez DPH) u odchozích hovorů a z 0,24 na 0,22 za minut (bez DPH) u příchozích hovorů. Snižování cen je výsledkem nařízení EU o roamingu, jež Komise navrhla v roce 2006 s cílem omezit přehnané roamingové poplatky, jež spotřebitelé museli v té době platit (v průměru 1,15 EUR za minutu).

Nařízení je platné do roku 2010 a v současnosti se pracuje na jeho případné novelizaci. Na základě požadavku Evropského parlamentu musí Komise do konce roku 2008 Evropskému parlamentu navrhnout, zda se má jeho působnost rozšířit a platnost prodloužit. Z údajů zveřejněných letos v létě regulačními orgány členských států pro telekomunikace vyplývá, že ceny za roaming SMS a datových služeb jsou i nadále bezdůvodně vysoké. „Nařízení EU o roamingu bylo přijato proto, aby spotřebitelé v Evropě při svých cestách po jednotném trhu měli při telefonování z mobilních telefonů možnost svobodně mluvit, a to bez obav z přemrštěných účtů. 400 milionů lidí po celé Evropě tak při volání a přijímání hovorů během soukromých i služebních cest ušetřilo zhruba 60 %,“ řekla komisařka EU pro telekomunikace Viviane Redingová. „Snížení eurotarifu ke 30. srpnu potvrdí nastoupený trend na cestě k nižším cenám roamingu. Další problematikou, kterou je třeba řešit, je vytvoření jednotného trhu pro roaming textových zpráv a datových služeb. Spoléhám na francouzské předsednictví a Evropský parlament, že tento problém pomohou Komisi co nejrychleji řešit.“ Snížení cen roamingových hovorů ze 30. srpna bude platit ve všech 27 členských státech. Nové ceny v členských státech mimo eurozónu (v Bulharsku, České republice, Dánsku, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Švédsku a ve Spojeném království) budou vypočteny na základě kurzu eura ze dne 30. července 2008. Slovensko vstoupí do eurozóny příští rok. Zde se uvedený směnný kurz použije v přechodném období do 31. prosince 2008. Od 1. ledna 2009 bude na Slovensku platit eurotarif vypočtený podle převažujícího kurzu eura. Ceny za roamingové hovory v jiném státě EU se podle stávajícího nařízení naposledy sníží ke 30. srpnu 2009, a to na 0,43 EUR za minutu odchozího hovoru a 0,19 EUR za minutu příchozího hovoru. Evropská komise v současnosti na základě požadavku Evropského parlamentu a Rady pracuje na přezkumu nařízení o roamingu. Z posledních údajů národních telekomunikačních regulátorů vyplývá, že konkurence pod cenovými limity je nedostatečná. Uvedené úřady mají rovněž za to, že limity schválené Evropským parlamentem a Radou v rámci stávajícího nařízení EU o roamingu jsou na velko- i maloobchodní úrovni nadsazeny cca o 0,08 EUR za minutu. Vycházejí přitom z nezávislé analýzy nákladů a z klesajících cen za ukončení hovoru. Z údajů dále vyplývá i to, že spotřebitelé v současnosti platí o 24 % minut více, než jsou jejich skutečné odchozí hovory a o 19 % více, než jsou jejich příchozí hovory. Národní regulátoři rovněž doporučují zahrnout do novelizovaného nařízení o roamingu velko- i maloobchodní ceny za roamingové SMS s výslednou maximální cenou pro spotřebitele v rozmezí 0,11 – 0,15 EUR za SMS (bez DPH). Z nejnovější zprávy vydané 12. srpna skupinou evropských regulačních orgánů (ERG), jež sdružuje 27 národních regulátorů EU, pak vyplývá, že náklady na datový roaming jsou stále v řadě případů velmi vysoké. Účastník využívající datové služby zaplatil v 1. čtvrtletí 2008 v průměru 2,05 EUR za MB dat při roamingu v rámci společností ze skupiny svého operátora a 5,40 EUR za MB mimo tuto skupinu. Italští a slovenští spotřebitelé platili při roamingu mimo skupinu i víc než 12 EUR za MB dat.

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,350
USD 23,320 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články