Česká republika v loňském roce vydělala na členství v EU 17 miliard

24. 1. 2008 – 11:58 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Česká republika v loňském roce vydělala na členství v EU 17 miliard
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V loňském roce obdržela České republika z rozpočtu EU opět více, než do něj odvedla. Stejně jako v předchozích letech tak ČR zůstává čistým příjemcem z rozpočtu EU.

Rozdíl mezi příjmy z rozpočtu EU a odvody do něj, tedy tzv. čistá pozice ČR za rok 2007 dosáhla 17 mld. Kč a je nejen výrazně lepší než v předchozím roce (kdy dosáhla 6,7 mld. Kč), ale dokonce nejlepší od vstupu ČR do EU. Tohoto pozitivního výsledku ČR dosáhla i přesto, že v roce 2007 již ztratila nárok na čerpání tzv. rozpočtových kompenzací. Příjmy ČR z EU dynamicky rostou, zatímco odvody se zvyšují jen mírně Příjmy z rozpočtu EU v roce 2007 dosáhly 49,1 mld. Kč a byly tak o 12 mld. Kč vyšší než v předchozím roce. Naše odvody do evropského rozpočtu činily 32,1 mld. Kč a oproti roku 2006 se zvýšily jen o 1,7 mld. Kč. Složení příjmů Za pozitivní bilancí ČR vůči rozpočtu EU stojí zejména příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU, které včetně zálohových plateb na programové období 2007–2013 činily celkem 27,6 mld Kč. Další výraznou příjmovou položku tvoří prostředky určené na Společnou zemědělskou politiku (19,2 mld. Kč), tvořené zejména přímými platbami (8,9 mld. Kč) a prostředky na rozvoj venkova (8,4 mld. Kč). Na čerpání prostředků ze strukturálních fondů se vztahuje tzv. pravidlo n+2, podle kterého prostředky, které byly České republice přiděleny v jednom roce, musí být vyčerpány do konce druhého roku následujícího po roce přidělení. Ke konci roku 2007 tak musely být vyčerpány veškeré prostředky určené pro ČR na roky 2004 a 2005. V opačném případě by ČR na nevyčerpané prostředky ztratila s konečnou platností nárok. Dosavadní čerpání lze hodnotit pozitivně, neboť pravidlo n+2 bylo splněno a ČR o žádné přislíbené prostředky nepřišla. Čistá pozice za celé období členství v EU Od přistoupení k EU 1. května 2004 do konce roku 2007 odvedla ČR do rozpočtu Unie 111,2 mld. Kč a získala 144,2 mld. Kč. Kladné saldo ČR ve vztahu k rozpočtu EU tak dosahuje celkem 33 mld. Kč. Čistá pozice za loňský rok k této souhrnné pozitivní bilanci přispívá více než polovinou. Na závěr připomeňme, že samotný výpočet čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU představuje pouze účetní přehled porovnávající příjmy a výdaje ČR ve vztahu k evropskému rozpočtu. Neodráží ani toky vůči státnímu rozpočtu ČR, ani výši prostředků, kterou obdrželi koneční příjemci.

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články