České úřady rozhodují o příspěvcích na péči o invalidy dlouho a špatně, řada lidí během řízení zemře

18. 3. 2010 – 4:05 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

České úřady rozhodují o příspěvcích na péči o invalidy dlouho a špatně, řada lidí během řízení zemře
Příspěvek na péči o invalidy až za dlouhé měsíce, nebo vůbec. Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

České úřady nejsou schopny bez průtahů a kvalitně vyřídit žádosti invalidů a zdravotně postižených lidí o státní příspěvky na péči. Agentuře Mediafax to v úterý řekla zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová s tím, že během posledních dvou let nedokázaly úřady vyřídit v zákonné lhůtě 2482 případů.

"Práce posudkových komisí navzdory tři roky staré novele zákona stále se dostává do alarmujících průtahů," řekla Seitlová. Zároveň podrobila kritice práci posudkových lékařů, kteří často rozhodují, aniž by pacienta nebo invalidu na vlastní oči viděli.

 

Příspěvek na péči až za mnoho měsíců

 

Vyšetřování kanceláře ombudsmana podle ní prokázalo, že řízení o přiznání příspěvku na péči, ale zejména vyřízení odvolání proti rozhodnutí, trvají řadu měsíců. "Během nich často dochází k dalšímu zhoršení zdravotního stavu žadatele. Výjimkou nejsou ani případy, kdy v průběhu řízení žadatel o příspěvek zemře," konstatovala Seitlová.

V souvislosti s úředními průtahy Seitlová upozornila na nutnost posuzovat vždy aktuální zdravotní stav žadatele. "Jestliže posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí v odvolacím řízení posuzuje zdravotní stav žadatele, nemůže se zabývat pouze zdravotním stavem k okamžiku vydání původního posudku, ale přihlížet i k novým lékařským nálezům a aktuálnímu zdravotnímu stavu invalidy,"" zdůraznila zástupkyně ombudsmana.

Opačný postup podle ní žadatele poškozuje, protože v průběhu řízení nemůže podat novou žádost. "Po tu dobu, vesměs řadu měsíců, ale i několik let, musí pobírat nižší příspěvek, než mu vzhledem k jeho stavu podle zákona náleží, nebo mu příspěvek vůbec není přiznán," řekla Seitlová.

 

Nesystematická práce a rozpory v hodnocení pacienta

 

Zástupkyně ombudsmana v úterý v Brně po jednání u kulatého stolu s odborníky rovněž poukázala na časté a prakticky trvalé rozpory mezi sociálním šetřením stavu pacienta a hodnocením posudkového lékaře. Ty pak snižují důvěru v nestrannost a spravedlivost řízení. "Trvalým problémem jsou rozpory mezi výsledky sociálního šetření a výsledkem posudkového lékaře. Zatímco v případě rozhodování o invalidním důchodu musí lékař žadatele vidět a prohlédnout, v rozhodování o příspěvku na péči je v přímém kontaktu s žadatelem pouze sociální pracovník, jehož zjištění jsou podkladem pro lékařskou posudkovou službu," upozornila Seitlová.

Posudkový lékař pak podle ní vychází pouze z písemných podkladů a lékařských zpráv. "Při této metodě posuzování nemohou s ohledem na nedostatečnou znalost věci dojít úřady ke zohlednění všech důsledků diagnózy na konkrétní osobu," konstatovala Seitlová.

Zástupkyně ombudsmana navíc zdůraznila, že nedostatečné lékařské posudky jsou prakticky nepřezkoumatelné, "Často v nich chybí bližší odůvodnění závěrů a není zřejmé, proč posudkový lékař neuznal určitý úkon či potřebu dohledu. Výjimkou nejsou ani případy, kdy je závěr posudkového lékaře v rozporu s odbornými nálezy, aniž by se posudkový lékař odvolával např. na vlastní vyšetření nebo na jiné důkazy," uvedla Seitlová.

Podle ní se také často stává, že dokumentace k vypracování posudku bývá neúplná, takže výsledné hodnocení neodpovídá faktickému stavu žadatele o příspěvek. "Takto nedostatečné posudky bez přesvědčivého zdůvodnění závěrů jsou fakticky nepřezkoumatelné a vedou k vadným rozhodnutím správních orgánů o přiznání či nepřiznání příspěvku na péči," uvedla Seitlová.

Zástupkyně ochránce je proto přesvědčena, že v odvolacím řízení by měly komise rozhodnutí založená na nedostatečně odůvodněných posudcích zrušit a věc předat k novému posouzení.

(Mediafax)

Kam dál?

- Příspěvek na péči: Stát vyplatil témeř 19 mld korun. Kdo má na něj nárok?

- Zdravotnictví se blíží bodu, kdy nezvládne financovat dostupnou péči

- Příspěvek na bydlení se od ledna 2010 změnil

- Od ledna 2010 klesl lidem se zdravotním omezením příspěvek na provoz auta

- Příspěvek na nájem od státu dostanete jen pokud máte malý byt

- Slevy na dani

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,240 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články