Česko může do roku 2020 snížit skleníkové emise až na polovinu

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Až na polovinu lze snížit do roku 2020 současné emise skleníkových plynů (oxidu uhličitého, oxidu dusného či metanu) v České republice za přijatelných investičních nákladů.

Placeholder

Placeholder,zdroj: Archiv

Vyplývá to ze studie, kterou pro Ministerstvo životního prostředí zpracovala společnost Enviros. „Do letošního podzimu předložíme vládě novou klimatickou politiku ČR, která bude obsahovat konkrétní návrhy redukčních opatření, ale i adaptačních nástrojů na dopady klimatických změn,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík. Náklady, které si vyžádá 50% redukce skleníkových plynů, se pohybují pod hranicí dvou tisíc korun za ušetřenou tunu skleníkových plynů (CO2ekv). Celkový redukční potenciál skleníkových plynů je ještě vyšší – ČR by jich mohla vypouštět v roce 2020 až o 70 % méně než dnes. Ovšem nad hranicí poloviční redukce jsou již náklady vyšší. Mezi klíčová redukční opatření počítáme: náhradu uhlí zemním plynem v energetice zvýšení využívání biomasy při výrobě elektřiny i tepla zvýšení efektivity využití paliv v dopravě zvyšování energetické efektivity v průmyslu a energetice zvýšení využití bioplynu úspory energií v sektoru domácností kombinovaná výroba tepla a elektřiny České emise skleníkových plynů v roce 2006 byly 144 milionů tun CO2ekv. Důsledná aplikace sedmi vyjmenovaných klíčových opatření by znamenala snížení skleníkových emisí o 46 milionů tun CO2ekv. Novou Politiku ochrany klimatu v ČR, která vychází z klimaticko-energetického balíčku Evropské unie i ze závěrů prezentované studie Envirosu, nyní zpracovává expertní tým MŽP tak, aby mohla být do konce letošního září předložena vládě.

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy