Český důchod chodí lidem do 72 zemí světa

28. 9. 2010 – 20:35 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Český důchod chodí lidem do 72 zemí světa
Na žádost důchodce je důchod vyplácen do toho členského státu EU, který si určí, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Do 72 zemí světa vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) k 30. 6. 2010 celkem 56 866 důchodů. Oproti stejnému období roku 2009 to představuje nárůst o 4 897 (tj. o 8,6 %). Tehdy se jednalo o 51 969 důchodů.

Nejvíc důchodů do zahraničí v prvním pololetí ČSSZ vyplácela na Slovensko, a to 16 304, důchodcům do Polska (12 269) a do Spolkové republiky Německo (10 687). Na seznamu zemí, kam ČSSZ důchody zasílá, jsou také například exotické země jako Rwanda, Mali, Paraguay, Kostarika, Island, Filipíny, Thajsko a další. ČSSZ přitom do zahraničí vyplácí všechny druhy důchodů, tedy důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké i sirotčí. Výplata důchodů do zahraničí si ke konci pololetí 2010 vyžádala celkové výdaje ve výši 1 miliardy 248 milionů Kč.

 Spočítejte si:

 - Starobní důchod od státu,

 - Kolik si naspoříte na stáří: Penzijní připojištění

Lidem, kteří trvale bydlí v cizině, se důchody vyplácejí na adresu v cizině, na osobní účet u peněžního ústavu v cizině nebo na osobní účet u banky/spořitelny v České republice. Na adresu v cizině se důchody vyplácejí 4x ročně vždy v březnu, červnu, září a prosinci, a to zpětně za čtvrtletí. Výplata na účet v zahraničí se provádí v měně daného státu nebo v jiné volně směnitelné měně, a to bezhotovostně prostřednictvím České národní banky a příslušné korespondenční banky v cizině, vždy za zpětnou dobu a v časových intervalech, které si příjemce důchodu určí. Výplata na účet v České republice je vždy v českých korunách za zpětnou dobu, a to prostřednictvím České národní banky.

 

TIP: Důchodcům se vyplatí pracovat, radí ČSSZ

 

Chcete se stěhovat? Co potřebujete k vyplácení důchodu do zahraničí?K tomu, aby lidem, kteří žijí mimo území ČR, mohla ČSSZ důchod vyplácet, potřebuje tzv. „Potvrzení o žití“. Jedná se o tiskopis (dostupný na webu ČSSZ: www.cssz.cz/cz/tiskopisy/evropska-unie.htm), který vyplněný, vlastnoručně podepsaný a s úředně ověřeným podpisem musí poživatel důchodu předložit ČSSZ.

Ve státech Evropské unie se důchody vyplácejí v souladu s Nařízeními Rady (EHS) 1408/71 a 574/72, které jsou nadřazeny národním zákonům členských států. Na žádost důchodce je důchod vyplácen do toho členského státu EU, který si určí. Důchod vyplácí všechny členské státy EU, které jej přiznaly podle svých vnitrostátních předpisů. Jestliže člověk získá dobu pojištění potřebnou pro nárok na důchod v jednom státě bez přihlédnutí k cizím dobám pojištění, bude mu přiznán tzv. plný důchod. Jeho výše bude určena pouze na základě vnitrostátních právních předpisů. Pokud pojištěnec získá v některém státě nárok na důchod pouze s přihlédnutím k cizím dobám pojištění, bude mu přiznán tzv. dílčí důchod.

Pokud se nejedná o členský stát Evropské unie, je pro případnou výplatu důchodu důležité, zda má Česká republika s danou zemí uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Základním smyslem těchto smluv je zajistit práva osob, které se přemisťují mezi dvěma smluvními státy. Úplný přehled mezinárodních smluv včetně jejich obsahového a věcného rozsahu je na webu ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/mezinarodni-smlouvy/. 

Deset států, do nichž ČSSZ k 30. 6. 2010 vyplácela nejvíc důchodů
Stát
Počet důchodů
Slovensko
16 304
Polsko
12 269
Spolková republika Německo
10 687
Švýcarsko
2 735
Kanada
2 701
Rakousko
1 964
Bulharsko
1 740
Řecko
1 739
USA
1 620
Švédsko
957
 

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,220 25,360
USD 23,300 23,480
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články