Chystáte se koupit kapra? Prodej živých kaprů musí splňovat řadu podmínek

11. 12. 2012 – 15:31 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Chystáte se koupit kapra? Prodej živých kaprů musí splňovat řadu podmínek
Zacházet se živou rybou není zase tak jednoduché, a je dobré její život i poslední chvíle svěřit do ruky odborníkům, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Kdo chce prodávat živé ryby, musí splnit některé podmínky, například musí mít doklad o tom, kde byly posledně sádkovány.

Samostatné prodejní místo musí být umístěno a vybaveno tak, aby zacházení s rybami odpovídalo zásadám ochrany zdraví zvířat a požadavkům na jejich pohodu a aby veškeré činnosti spojené s prodejem ryb byly prováděny v odpovídajících hygienických podmínkách.

"Jsou-li ryby na samostatném prodejním místě také zabíjeny, kuchány a porcovány, popřípadě jinak upravovány, musí být na tomto místě také dobře čistitelná a dezinfikovatelná pracovní deska, nože, palička na omračování ryb a stěrky, dostatečný přívod pitné vody k omývání pracovního pultu, odvod odpadní vody do kanalizace a nepropustné, uzavíratelné a označené nádoby na pevné vedlejší živočišné produkty (vnitřnosti, žábry apod.)," vyjmenoval Duben.

Pokud prodejce kapra na prodejně usmrcuje, měl by ho nejprve omráčit tupým předmětem kousek nad očima, a poté okamžitě vykrvit přetnutím žáber, popřípadě přetnutím míchy a cév těsně za hlavou. "Kapra nelze za živa odšupinovávat, vytlačovat mu jikry anebo mlíčí, ohrožovat oči, či brát ho za skřele," zdůraznil Duben.

Prodejce i ten, kdo ryby usmrcuje na přání zákazníka, tj. osoba, která ryby usmrcuje, kuchá nebo porcuje, musí splňovat zásadní povinnosti: oznámit místně příslušné krajské veterinární správě sedm dnů předem zahájení prodeje (plus ukončení a místo), mít zdravotní průkaz, ochranné pomůcky (omyvatelnou zástěru, gumové holínky a gumové rukavice), patřičné vybavení prodejního místa a musí dodržovat ustanovení veterinárního zákona a zákona na ochranu zvířat proti týrání. To je kromě dokladu o nabytí ryb a o jejich předchozím sádkování předmětem kontrol orgánů státního veterinárního dozoru.

"Zacházet se živou rybou není zase tak jednoduché, a je dobré její život i poslední chvíle svěřit do ruky odborníkům – kapra si nechat usmrtit a třeba i vyvrhnout a nepůsobit mu zbytečné stresy odnosem domů a poté utrpení z nešikovného usmrcování," dodal Duben.

Martin Carek | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,590 22,710
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články