Co si k vám smí dovolit stavební spořitelna a na co máte právo

15. 7. 2015 – 0:01 | Stavební spoření | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Co si k vám smí dovolit stavební spořitelna a na co máte právo
Stavební spořitelny mohou změnit úroky, pokud uplynula šestiletá lhůta (72 měsíců) od uzavření smlouvy o stavebním spoření a zároveň došlo k přidělení cílové částky, kterou vzniká nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření, a klient nabídku stavební spořit | zdroj: NašePeníze.cz

Úrokové sazby byly dlouho trnem v oku stavebních spořitelen. Špatné zkušenosti se zafixovanou vysokou úrokovou sazbou bez možnosti její změny přiměly stavební spořitelny zakotvit si únikovou cestu do svých Všeobecných obchodních podmínek (VOP). Na úrokové sazby z vkladů vám spořitelny nesáhnou šest let. Na co ale mají právo poté?

Stavební spořitelny jsou zavázané na 6 let, ale pak…

Možnosti změn úrokových sazeb z vkladů jsou zakořeněny ve VOP většiny stavebních spořitelen. Výjimku tvoří Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS), která má ujednání o změně úrokové sazby uvedeno ve smlouvě o stavební spoření.

Stavební spořitelny mohou změnit úroky, pokud uplynula šestiletá lhůta (72 měsíců) od uzavření smlouvy o stavebním spoření a zároveň došlo k přidělení cílové částky, kterou vzniká nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření, a klient nabídku stavební spořitelny na přidělení úvěru nepřijme.

<%Anketa273%>

Českomoravská stavební spořitelna (Liška, ČMSS) stanovuje změněnou úrokovou sazbu ve výši 50 % z výše dvoutýdenní repo sazby České národní banky (ČNB) platné k 31. prosinci předcházejícího kalendářního roku. Aktuální dvoutýdenní repo sazba ČNB činí 0,05 procenta.

Modrá pyramida může změnit úrokovou sazbu z vkladů na aktuální depozitní sazbu, kterou udává v Přehledu úrokových sazeb, která v současné době činí jedno procento.

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) si ve svých VOP nechává možnost změnit jednostranně úrokovou sazbu z vkladů, a to i opakovaně. RSTS má povinnost klienta informovat alespoň 2 měsíce před dnem účinnosti dané změny. Způsob stanovení změněné sazby je uveden ve smlouvě o stavebním spoření. Nová úroková sazba je vyhlašována v Oznámení RSTS a nyní činí jedno procento.

Podobné ustanovení má i Wüstenrot – stavební spořitelna, která může také opakovaně jednostranně měnit úrokovou sazbu z vkladu. VOP Wüstenrot dále uvádí: „Oprávnění k této změně a způsob stanovení změněné úrokové sazby z vkladů jsou uvedeny ve smlouvě.

Nezaostává ani Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka), která si také ve svých VOP zajišťuje jednostrannou a opakovanou změnu. Samozřejmě, že o změně klienta musí informovat, ale už neuvádí, s jakým časovým odstupem. Podle aktuálního sdělení SSČS platného od 1. července 2015 činí úroková sazba z vkladů po šesti letech spoření a splnění dalších podmínek dle VOP 0,05 procenta.  

Aktuální úrokové sazby se pohybují kolem jednoho procenta

Výše úrokových sazeb je uvedena ve smlouvě o stavebním spoření. V současné době je základní úroková sazba totožná u Modré pyramidy, RSTS i Buřinky a činí jedno procento.

Úroková sazba Tarifu Garant u Lišky je jako u většiny stavebních spořitelen jedno procento, úvěr ze stavebního spoření je pak možné získat za 2,95 procenta ročně. Vyšší úrokovou sazbu z vkladů nabízí Liška u Tarifu Multi, a to ve výši 1,3 procenta, ale úvěr ze stavebního spoření je dražší, zaplatíte za něj 4,3 procenta.

Stavební spořitelna Wüstenrot snížila od 1. července 2015 úrokový bonus z 0,5 na 0,1 %. Bonus zvyšuje základní úrokovou sazbu z jednoho procenta na 1,1 procenta tarifu ProSpoření OF-S, pokud klient splní další podmínky. Zájemce o bonus musí vložit každý rok mezi 2. až 6. rokem do konce kalendářního roku 6 až 9 procent ze sjednané cílové částky. Dále musí uzavřít úvěrovou smlouvu a po dobu sedmi let od uzavření smlouvy nesmí zvýšit ani snížit cílovou částku, přespořit cílovou částku, ukončit smlouvu nebo nesmí dojít k vyplacení ani části z uspořené částky. Navíc nárok na bonus vzniká až po sedmi letech spoření. Starších smluv se změna netýká.

Většina spořitelen může ale měnit i celé VOP

U vašich konkrétních dřívějších smluv mohou být VOP jiné. Spořitelny si ale ponechávají únikovou cestu ve formě možnosti změny VOP. Výjimkou je Wüstenrot, která jako jediná spořitelna nemůže VOP změnit. Nové VOP se totiž podle přesného znění ve VOP z 2. ledna 2015 nevztahují na smlouvy uzavřené před dnem účinnosti.

-Jana Zámečníková | Více na Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 30.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,330 24,450
USD 22,990 23,170
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články