ČOI: Prodejci stále prodávají alkohol mladistvým

8. 12. 2008 – 8:01 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

ČOI: Prodejci stále prodávají alkohol mladistvým
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V uplynulých dnech provedli inspektoři České obchodní inspekce mimořádnou kontrolu zaměřenou na zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.

Tato akce navazovala na systematické kontroly prováděné od počátku roku v pohostinstvích, diskotékách, nočních klubech či jiných obdobných zařízeních, ovšem tentokrát se zaměřením na prodej v prodejnách potravin, smíšeného zboží, i v obchodních řetězcích. Výsledek byl více než překvapující. Z 54 provedených kontrol, kdy inspektoři nenápadně sledovali, zda mladistvému bude prodán alkoholický nápoj, se tak opravdu stalo ve 24 případech. A nejednalo se pouze o víno či pivo. Sedmnáctiletá dívka si bez problému odnesla ke krabici vína i láhev vodky. Prodávajícím nebyly nic platné ani výmluvy, že „ten chlapec vypadá starší než je“, protože ve skutečnosti jednomu z mladistvých bylo neuvěřitelně pouhých 11 let a „své“ krabicové víno si odnesl jak z večerky prodávající smíšené zboží, tak i z několika obchodních řetězců. A byl by mnohem úspěšnější, kdyby v jednom případě nezakročil pozorný důchodce a váhající pokladní neupozornil, že přímo nad sebou má vyvěšenu informaci, kterou zákon ukládá, a to že „Prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let se zakazuje!“, tak ať se jí laskavě drží. Inspektoři si v některých případech vyslechli i argumenty typu „já zapomněla“, nebo dokonce „vždyť je to víno přeci lehké“. Všechny osoby přítomné kontrolám se však shodli na jedné společné otázce: „Jaká bude pokuta?“ A všichni si vyslechli verdikt, že o zjištěném porušení zákazu prodeje alkoholu mladistvým rozhodne ve správním řízení ředitel inspektorátu a pokuta za tento správní delikt může činit až 50.000,– Kč u fyzických osob a až 500.000,– Kč u osob právnických. Mimořádnou kontrolní akcí byly zjištěny nejen nedostatky v oblasti prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Dále v 7 případech provozovatel v provozovně neumístil text o zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Tímto došlo k porušení §14 zák. č. 379/2005 Sb. V jednom případě nebyl spotřebitel seznámen s cenou nabízených výrobků, čímž porušil ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V jednom případě bylo zjištěno chybné označení provozovny (nesprávné IČ), tímto došlo k porušení §14 zák. č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. V jednom případě bylo v používáno měřidlo (váha) s neplatným úředním ověřením, na které byl ihned vydán zákaz používání tohoto měřidla. Dále byl zjištěn prodej tabákových výrobků osobám mladším 18 let, tato zjištění budou postoupena Státní zemědělské a potravinářské inspekci, do jejíž kompetence tato problematika spadá. Veškerá kontrolní zjištění jsou podkladem pro správní řízení ve věci. Kontrolní akce opět potvrdila neustále se opakující nedostatky při realizaci prodeje alkoholických nápojů a neznalost právní problematiky na tomto úseku ze strany podnikatelské veřejnosti. Proto je důležité akcím podobného charakteru i v dalším období věnovat neustálou pozornost ze strany České obchodní inspekce.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,880 25,000
USD 23,150 23,330
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články