Daňový kalendář na rok 2016

19. 1. 2016 – 0:08 | Podnikání | Martin Slapnička | Diskuze:

Daňový kalendář na rok 2016
zdroj: freeimages.com

Daňový kalendář na rok 2016 s přehledem termínů pro včasné placení daní a pojistného. Najdete v něm daňové povinnosti jak pro fyzické osoby, tak pro firmy a OSVČ. Najdete v něm informace i placení daně z příjmu, silniční daně, spotřební daně nebo pojistného na důchodové spoření.

Daňový kalendář pro rok 2016

8. 1. 2016 | Zdroj: Finanční správa ČR (FS ČR)

Daňový kalendář pro rok 2016 stanovuje termíny pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň silniční, daň z nemovitostí i daně energetické.


Leden

  pondělí 11. ledna

spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 20. ledna

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pojistné

 •       podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 25. ledna

spotřební daň

 • daňové přiznání za prosinec 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2015(pokud vznikl nárok)
 • splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2015

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 4.čvtrletí a za prosinec
 • souhrnné hlášení za 4.čvtrletí a za prosinec
 • výpis z evidence za 4.čvtrletí a za prosinec

 

Únor

úterý 2. února

biopaliva

 • hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2015

daň z nemovitých věcí

 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2015

daň silniční

 • daňové přiznání a daň za rok 2015

úterý 9. února

spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15. února

daň z příjmů

 • podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2016 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2015
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

pondělí 22. února

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

středa 24. února

spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25. února

spotřební daň

 • daňové přiznání za leden 2016
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2015 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za leden
 • souhrnné hlášení za leden
 • výpis z evidence za leden

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2016

  pondělí 29.2.2016

daň z příjmu

 •      odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2016

 

 

Březen

úterý 1. března

daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015

odvod z loterií a jiných podobných her

 • podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2015

pátek 11. března

spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15. března

daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň
 • podání oznámení platebního zprostředkovatele

pondělí 21. března

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015

pátek 25. března

spotřební daň

 • daňové přiznání za únor 2016
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2016 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za únor
 • souhrnné hlášení za únor
 • výpis z evidence za únor

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2016

úterý 29. března

spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 31. března

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2016

 

Duben

pátek 1. dubna

daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

pojistné

 • podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
 • podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015

pondělí 11. dubna

spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 15. dubna

daň silniční

 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2016

středa 20. dubna

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň k MOSS

odvod z loterií a jiných podobných her

 • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2016

pondělí 25. dubna

spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

 • daňové přiznání za březen 2016
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2015 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
 • výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2016

 

Květen

pondělí 2. května

daň z příjmu

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016

úterý 10. května

spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

  pátek 20.května

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost

středa 25. května

spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za duben 2016
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2015 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za duben
 • souhrnné hlášení za duben
 • výpis z evidence za duben

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016

  úterý 31.května

daň z nemovitých věcí

 •    splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
  •   splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb

daň z příjmu

 •    odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016

 

Červen

čtvrtek 9. června

spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15. června

daň z příjmu

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

pondělí 20. června

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pátek 24. června

spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 27. června

spotřební daň

 • daňové přiznání za květen 2016
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2016 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za květen
 • souhrnné hlášení za květen
 • výpis z evidence za květen

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016

čtvrtek 30. června

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016

 

Červenec

pátek 1. července

daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

pojistné

 • podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce

   

pondělí 11. července

spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 15. července

daň silniční

 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2016

středa 20. července

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň k MOSS

odvod z loterii a jiných podobných her

 •      podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2016  

pondělí 25. července

spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červen 2016
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2016 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
 • výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2016

 

 

Srpen

pondělí 1. srpna

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016

úterý 9. srpna

spotřební daň

 • splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 22. srpna

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

čtvrtek 25. srpna

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za červenec
 • souhrnné hlášení za červenec
 • výpis z evidence za červenec

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2016

spotřební daň

 •       splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 •       daňové přiznání za červenec 2015
 •       daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2016 (pokud vznikl nárok)

středa 31. srpna

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016

daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

pojistné

       konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření (opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných)

 

Září

pátek 9. září

spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15. září

daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

úterý 20. září

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 26. září

spotřební daň

 • daňové přiznání za srpen 2016
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • splatnost daně za červenec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za srpen
 • souhrnné hlášení za srpen
 • výpis z evidence za srpen

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2016

pátek 30. září

daň z přidané hodnoty

 • poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016

 

Říjen

pondělí 10. října

spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 17. října

daň silniční

 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2016

čtvrtek 20. října

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň k MOSS

odvod z loterií a jiných podobných her

 • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2016

úterý 25. října

spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za září 2016
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2016 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
 • výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2016

  pondělí 31.října

daň z příjmů

 •       odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2016

daň z pridané hodnoty

 •       poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o              zrušení nebo změnu skupinové registrace

 

Listopad

pondělí 9. listopadu

spotřební daň

 • splatnost daně za září 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 21. listopadu

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pátek 25. listopadu

spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2016
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • splatnost daně za září 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za říjen
 • souhrnné hlášení za říjen
 • výpis z evidence za říjen

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2016

středa 30. listopadu

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2016

daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

 

Prosinec

pondělí 12. prosince

spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15. prosince

daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň silniční

 • záloha na daň za říjen a listopad 2016, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %

úterý 20. prosince

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

úterý 27. prosince

spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za listopad 2016
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2016 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za listopad
 • souhrnné hlášení za listopad
 • výpis z evidence za listopad

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2016
Zdroje:
Finanční správa ČR (FS ČR)

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,630 24,750
USD 22,820 23,000
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články