Do důchodu se půjde v 65 letech tvrdí vláda, informace je to ale k ničemu

- nasepenize autor: Martin Slapnička

Vláda přijala návrh ministryně práce a sociálních věcí (MPSV) Michaely Marksové na věkový strop odchodu do důchodu. Hranice odchodu do důchodu byla stanovena na 65 let. Lidé by měli v důchodu strávit v průměru čtvrtinu života. Druhým dechem však někteří politici doplňují, že se důchodový věk bude muset průběžně aktualizovat. Nemluvě o důchodové politice vlád, které uspějou v příštích desetiletích.  

zdroj: Archiv

„Není přece reálné, aby lidé byli nuceni pracovat ve věku starším 65 let. Pro některé profese je i tato hranice příliš vysoká, návrh, který zohlednění náročnost vybraných profesí, připravujeme. Po šedesátém roce věku totiž prudce stoupá invalidita a zaměstnavatelé už dnes nechtějí zaměstnávat lidi nad 55,“ uvedla Michaela Marksová.

Každých pět let bude muset MPSV předložit vládě zprávu o důchodovém systému vzhledem k demografické situaci a očekávanému populačnímu a ekonomickému vývoji.

S ohledem na demografický vývoj, tedy úbytku produktivních obyvatel, nebude podle mnoha ekonomů možné udržet takovýto věk odchodu do důchodu. Tomu nahrává i zlepšování životní úrovně a prodlužování délky života.

Tagy: důchod penze odchod do důchodu

Zdroje: MPSV