Dohoda o přeshraniční spolupráci v oblasti finanční stability

30. 6. 2008 – 4:22 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Dohoda o přeshraniční spolupráci v oblasti finanční stability
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Dne 1.6.2008 nabylo účinnosti Memorandum o porozumění týkající se přeshraniční finanční stability. Signatáři tohoto Memoranda jsou centrální banky, orgány dohledu nad finančním trhem a ministerstva financí členských států EU.

Cílem je posílení spolupráce mezi výše jmenovanými institucemi při případném řízení a řešení přeshraničních finančních krizí. Memorandum není právně závazné a nemění odpovědnost jednotlivých národních institucí. Dokument je reakcí na prohlubující se globalizaci finančních trhů, na nichž se v důsledku úzké propojenosti mohou problémy přelévat rychle z jednoho státu do druhého. Spolupráce mezi institucemi bude nastavena nejen pro případ krizové situace, ale i v běžných podmínkách. Navržený proces bude aplikován na všechny finanční skupiny a infrastruktury trhu, které jsou systemicky významné alespoň ve dvou členských státech EU. Memorandum dále obsahuje praktická vodítka, systém pro hodnocení dopadu krize a návrh dohody o spolupráci. Opatření vyplývající z memoranda by měla vstoupit v platnost nejpozději 31.12.2008 tak, aby mohla být otestována na evropském simulačním krizovém cvičení plánovaném na jaro roku 2009.

Kurzy

Kurzovní lístek: 4.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,300 24,420
USD 22,330 22,510
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články