Drubežářské podniky mají potvrzenou pokutu za kartel

5. 5. 2008 – 11:18 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Drubežářské podniky mají potvrzenou pokutu za kartel
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina potvrdil pokuty sedmi producentům drůbeže za nedovolenou kartelovou dohodu. Sankce dosahuje v souhrnné výši 14,208 mil. korun.

Sedm chovatelů kuřat dostalo pokutu 14mil. korun za kartel Firmy AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE, Zemědělské družstvo PETŘÍN, Zemědělské družstvo „Roštýn“, ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., SUŠÁRNA POHOŘELICE, s.r.o., Karlov, a.s. a AGROPRODUCT, spol. s r. o. se dne 13. prosince 2006 v Jevišovicích dohodli na společné strategii stanovování prodejní ceny jatečných kuřat platné od 1. ledna 2007. Cílem bylo dosáhnout postupně výše ceny alespoň 20,– Kč za 1 kilogram živé váhy v I. jakostní třídě, a to zejména u nejvýznamnějšího společného odběratele, společnosti Kostelecké uzeniny a.s. Uvedené společnosti si současně dohodly i společný postup a účast na jednání o zvýšení výkupní ceny jatečných kuřat u zmíněného odběratele dne 14. prosince 2006, a podle této strategie následně s úspěchem postupovaly. Je přitom zřejmé, že v případě absence vzájemného srozumění, nemohli by účastníci dohody dosáhnout v tak krátkém časovém intervalu zvýšení prodejní ceny brojlerů. Úřad konstatuje, že uskutečněnou dohodou mezi sebou účastníci řízení vyloučili riziko soutěže na trhu, kdy jednotlivý soutěžitel nemá informace o zamýšleném chování svého konkurenta. Pro soutěž na trhu je přitom zcela přirozené, že soutěžitelé jsou nuceni přijímat i nevýhodné nabídky, pokud chtějí na daném trhu dále působit, a ani přetrvávající nevýhodnost účasti v hospodářské soutěži na trhu neospravedlňuje protisoutěžní chování subjektů, které jsou v postavení vzájemných konkurentů. Takové chování není možno ospravedlnit ani okolnostmi ovlivňujícími produkci jatečné drůbeže (například ptačí chřipka, růst cen energií) a s tím spojenými výrobními náklady, či chováním jiných účastníků soutěže na trhu. Takový společný postup vzájemných konkurentů je třeba hodnotit jako protisoutěžní, neboť každý účastník soutěže na trhu má postupovat samostatně a sám nést rizika z toho vyplývající. Účastníci řízení si museli být vědomi toho, že jejich jednání je způsobilé ovlivnit cenovou úroveň kuřat, což se i stalo (následně vzrostla i pultová cena drůbeže pro konečné spotřebitele). Při stanovení výše pokuty ÚOHS přihlížel k obratu společností. Nejvyšší sankce byly uloženy podnikům, které měly v kartelu iniciační roli, tedy společnostem AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE a SUŠÁRNA POHOŘELICE, s.r.o. Výši pokut ÚOHS znovu přezkoumával i ve druhostupňovém řízení. Vzhledem k faktu, že s výjimkou družstva KARLOV dosáhli všichni účastníci řízení v roce 2006 hospodářského zisku, nejsou stanovené sankce likvidačními. Výše sankcí u jednotlivých společností: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE – 8.248.000,– Kč Zemědělské družstvo PETŘÍN – 590.000,– Kč Zemědělské družstvo „Roštýn – 469.000,– Kč ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., – 343.000,– Kč SUŠÁRNA POHOŘELICE, s.r.o., – 3.528.000,– Kč AGROPRODUCT, spol. s r. o., – 434.000,– Kč KARLOV, a.s., – 596.000,– Kč ÚOHS se chováním zemědělských prvovýrobců nezabýval poprvé. Příkladem může být kartel drůbežářských firem z roku 1999. Drůbežářský podnik Libuš, Intergal Vrchovina, Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a Jihočeská drůbež jednaly ve vzájemné shodě při sjednávání cen za dodávky chlazených a mražených kuřat obchodním řetězcům. V návrzích na zvýšení cen tohoto zboží shodně od data 19. 4. 1999 realizovaly záměr neprodávat toto zboží pod cenovou úroveň 56,– Kč za l kg chlazeného kuřete a 54,– Kč za l kg mraženého kuřete.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,180 25,300
USD 23,610 23,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články