EK kritizuje Česko a další země za diskriminaci při danění penzijních fondů

8. 5. 2007 – 6:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

EK kritizuje Česko a další země za diskriminaci při danění penzijních fondů
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

„Evropské odvětví penzijních fondů si stěžovalo na vyšší zdanění penzijních fondů, pokud tyto podle Smlouvy o ES vykonávají svá práva na přeshraniční investování,“ říká komisař příslušný pro otázky daní a cel László Kovács, „Komise bere tyto stížnosti vážně a rozhodla se zahájit formální šetření.“

Evropská Komise rozhodla ve formě úředního oznámení České republice, Dánsku, Litvě, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Španělsku a Švédsku zaslat žádost o informace o pravidlech těchto států, podle nichž lze výplaty dividend a/nebo úroků zahraničním penzijním fondům (platby do zahraničí) zdaňovat více než výplaty dividend a/nebo úroků tuzemským penzijním fondům (tuzemské platby). Komise pochybuje o tom, že takovéto vyšší zdanění je slučitelné se Smlouvou o EU a s Dohodou o EHP, neboť může omezit volný pohyb kapitálu. Dotyčné členské státy se vyzývají, aby odpověděly do dvou měsíců. Úřední oznámení je prvním krokem řízení pro porušení povinnosti ze Smlouvy o ES. K vyššímu zdanění zahraničních penzijních fondů může docházet v důsledku výběru srážkových daní z výplat dividend a úroků. Většina členských států vyjímá své tuzemské penzijní fondy z veškeré daně z příjmů a/nebo z daně z příjmů právnických osob. Kromě toho obvykle většina členských států stanoví osvobození u zdroje z případné srážkové daně z dividend a úroků vyplácených tuzemským penzijním fondům. Pokud takové osvobození u zdroje není, uplatňuje většina států obvykle postup refundace, kterým může penzijní fond nárokovat zpět srážkovou daň. Zahraniční penzijní fondy však pro osvobození u zdroje nebo pro postup refundace nemusejí být způsobilé. Výsledkem může být to, že stát zdroje vybírá vyšší daň z úroků nebo dividend vyplácených zahraničním fondům než z úroků nebo dividend vyplácených tuzemským fondům. Pokud členský stát vybírá vyšší daň od zahraničních penzijních fondů, může to tyto fondy odrazovat od investic v uvedeném členském státu. Stejně tak se tím pravděpodobně pro společnosti usazené v uvedeném členském státu ztěžuje možnost přilákat kapitál z těchto zahraničních penzijních fondů. Vyšší zdanění zahraničních penzijních fondů může tudíž představovat omezení volného pohybu kapitálu, který je chráněn článkem 56 Smlouvy o ES a článkem 40 Smlouvy o EHP. Komise neví o žádném odůvodnění pro takové omezení. Komise konstatuje, že rozhodnutí Evropského soudního dvora v případu Denkavit, věc C-170/05 ze dne 14. prosince 2006 o dividendách vyplácených do zahraničí se zdá potvrzovat to, že vyšší zdanění výplat dividend a úroků vyplácených do zahraničí než tuzemských výplat dividend a úroků není v souladu se svobodami podle Smlouvy. Na základě obdržených stížností Komise stále zkoumá situaci v dalších členských státech. To může vést k zahájení dalších řízení pro porušení povinnosti ze Smlouvy. Komise nedisponuje odhadem částek daňových výnosů, o které v řízeních běží. Tyto částky se mohou u jednotlivých členských států lišit v závislosti na daňových pravidlech členských států a v závislosti na tom, kolik přeshraničních investic v tom či onom členském státu penzijní fondy učinily.

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,160 25,280
USD 23,140 23,320
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články