Evropská komise otevírá jednotný trh se službami mobilní televize

20. 7. 2007 – 5:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Evropská komise otevírá jednotný trh se službami mobilní televize
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Evropská komise přijala strategii, která podporuje zavedení mobilní televize ve všech 27 členských státech EU. Komise vybízí členské státy a odvětví, aby rozšíření mobilní televize v Evropě usnadnily a urychlily a aby podpořily používání DVB-H jako jednotné evropské normy pro mobilní televizi.

„Mobilní vysílání je pro Evropu skvělou příležitostí, jak udržet a zvýraznit své vůdčí postavení v oblasti mobilních technologií a audiovizuálních služeb,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Evropa je dnes na křižovatce. Buďto se ujmeme celosvětového vedení – jak tomu bylo v případě mobilní telefonie založené na normě GSM, kterou vytvořil evropský průmysl –, nebo umožníme jiným regionům získat na slibném trhu s mobilní televizí dominantní podíl. Přístup ‚počkáme a uvidíme‘ nepřichází v úvahu. Nadešel čas, aby evropský průmysl a evropské vlády přepnuly na mobilní televizi.“ Až dosud bylo zavádění a šíření mobilní televize v EU pomalé, zatímco konkurenti Evropy zde udělali značný pokrok. Pokud Evropa okamžitě nepodnikne konkrétní opatření, riskuje, že ztratí svou konkurenční výhodu. Například míra rozšíření mobilní televize v Jižní Koreji, která má nejrozvinutější trh s mobilní televizí v Asii, se blíží 10 %. Zato v Itálii, která má nejmodernější trh v EU , toto rozšíření stále nedosahuje ani 1 %. Komisi na úspěchu mobilní televize velmi záleží (viz IP/07/340). Do roku 2011 by mohla představovat trh v hodnotě až 20 miliard EUR a získat na 500 miliónů zákazníků po celém světě. Evropská komise pokládá dnešní sdělení Posilování vnitřního trhu pro mobilní televizi za naprosto zásadní pro tvorbu pracovních míst a obchodních příležitostí pro tvůrce obsahu, poskytovatele služeb a výrobce hardwaru a pro zajištění nových služeb s přidanou hodnotou pro občany. Pro úspěšné rozšíření mobilní televize Komise určila tři klíčové faktory: Normy a interoperabilita: Komise bude usilovat o dohodu na společné normě, aby zmírnila roztříštěnost trhu způsobenou existencí mnoha technických řešení pro mobilní televizní vysílání. Všeobecný úspěch normy GSM – kterou Komise a členské státy silně podporovaly koncem 80. let 20. století – přínos společné normy potvrzuje. V současnosti je nejsilnějším kandidátem na budoucí mobilní televizi norma DVB-H (Digital Video Broadcasting for Handhelds – digitální obrazové vysílání pro kapesní zařízení), která byla úspěšně uvedena na trh nebo odzkoušena v 18 evropských zemích a stále více se využívá po celém světě. Komise proto v příštích týdnech připraví podklady pro zahrnutí technologie DVB-H do oficiálního seznamu norem EU (zveřejněného v Úředním věstníku EU), čímž právně podpoří její používání ve všech 27 členských státech. Během příštích měsíců bude pozorně sledovat vývoj na trhu a v roce 2008 předloží návrhy, mezi nimiž bude v případě potřeby i návrh na závazné využívání DVB-H. Spektrum: Dnešní sdělení zdůrazňuje potřebu strategie EU v oblasti „digitální dividendy“, vysoce kvalitního spektra, které bude uvolněno po přepnutí z tradičního analogového na digitální televizní vysílání. Komise členské státy vyzývá, aby toto spektrum co nejrychleji zpřístupnily pro mobilní vysílání, a to včetně pásma UHF (470–862 MHz), jakmile se uvolní. To je díky svým technickým vlastnostem považováno za spektrum nejvhodnější pro mobilní multimediální služby. Jako náhradní řešení začala Komise pro služby mobilní televize rovněž otevírat další frekvenční pásmo, tzv. L-pásmo (1452–1492 MHz). Příznivé právní prostředí: Vnitrostátní přístupy k právní úpravě mobilní televize se momentálně značně liší. To v celé EU vytváří právní nejistotu. Komise je toho názoru, že mobilní televize je služba, která se teprve rodí, a jako taková by měla být předmětem právní úpravy, která nezatěžuje. Zorganizuje výměnu osvědčených postupů a poradí s jednotným rámcem pro režimy povolování mobilní televize. Rok 2008 Komise obecně považuje za klíčový pro rozšiřování mobilní televize v EU vzhledem k významným sportovním událostem, jako jsou mistrovství Evropy ve fotbale a letní olympijské hry, které budou jedinečnou příležitostí ke zvýšení informovanosti spotřebitelů a k využívání nových služeb. V březnu 2006 Komise podpořila zřízení Evropské rady pro mobilní vysílání (EMBC) za účelem propagace mobilní televize. Sdružila zúčastněné strany z odvětví telekomunikací, výroby hardwaru a softwaru, vysílání a tvorby obsahu. EMBC se však neshodla na odvětvových řešeních. Právě proto se nyní Komise rozhodla zasáhnout a rozšíření mobilní televize v Evropě aktivně podpořit.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,710 24,830
USD 23,130 23,310
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články