I vy můžete být neplatičem proti své vůli

7. 5. 2007 – 8:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

I vy můžete být neplatičem proti své vůli
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Co není, může být. Chcete koupit nový nábytek, rozhodnete se proto pro půjčku u nějaké banky a ta vám sdělí, že půjčku bohužel dostat nemůžete, jelikož jste uveden v registru dlužníků. Zdá se vám to nemožné? Bohužel i s takovými případy se setkáváme. Jak v takovém případě postupovat, vám poradíme v tomto článku.

Pan K. si vzal u jedné nejmenované firmy specializující se na finanční služby úvěr. Všechny splátky řádně platil, dokonce s několikadenním předstihem. Když si po nějaké době chtěl vzít půjčku v bance, nevěřil vlastním uším: „Bohužel půjčku vám dát nemůžeme, protože jste v databázi dlužníků.“ Pan K. šel najisto, před tím měl úvěr pouze u jedné společnosti, a proto pouze ta ho mohla do registru neplatičů zařadit. Firma nicméně tvrdila, že ona pana K. do registru nedala. Jak se v takovém případě bránit a jak postupovat? V tomto případě jde o jasné porušení zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. (ZOOÚ) § 5 odst. 1, který stanovuje správci údajů (společnosti, u které si půjčíte) povinnost zpracovat pouze přesné osobní údaje a v případě nutnosti je aktualizovat. Pokud společnost zjistí, že nejsou přesné (na základě upozornění klienta), tak je musí zablokovat a opravit. Postižený klient může následně podat žalobu na náhradu škody a zároveň žalobu na ochranu osobnosti podle Občanského zákoníku, ve které se může domáhat, aby firma nepravdivé údaje o jeho osobě opravila, klientovi se omluvila, popřípadě mu nahradila nemajetkovou újmu v penězích. Pokud se vám něco takového stane, je také vhodné podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který má tuto oblast přímo v kompetenci. ÚOOÚ celou záležitost vyšetří a uloží firmě opatření, jak odstranit nedostatky. V případě porušení ZOOÚ také může firmu sankcionovat až 5 miliony Kč. V případě pana K. je firma registrovaná u ÚOOÚ jako správce osobních údajů, přičemž v registru uvedla, že údaje nebudou sdělovány jiným subjektům, což očividně není pravda. Firma je členem Solusu, zájmového sdružení právnických osob vedoucího registr klientských informací, který získává osobní údaje od svých členských firem, které jsou samy správcem osobních údajů. Je tedy zřejmé, že naše firma osobní údaje pana K. poskytla minimálně Solusu, který je pak pravděpodobně sdílí s jinými členy. Společnost, která vás do registru dlužníků neplatičů, je povinna poskytnout vám na písemnou žádost výpis osobních údajů, které o vás zpracovává, jak s nimi nakládá (včetně seznamu příjemců těchto údajů) a upřesnit okolnosti vašeho zařazení do společné databáze dlužníků. Toto je povinna učinit podle zákona bez zbytečného odkladu. Firma má nárok za tuto službu žádat poplatek spojený s administrací požadavku. Článek vznikl ve spolupráci s Michaelou Suchardovou ze sdružením Iuridicum Remedium. [ autor: SOS, Petra Zachari ]

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články