Jak cestovat za hranice se svým psem, kočkou, nebo třeba fretkou?

25. 7. 2018 – 9:41 | Naše peníze | Martin Slapnička | Diskuze:

Jak cestovat za hranice se svým psem, kočkou, nebo třeba fretkou?
Ilustrační foto | zdroj: NašePeníze.cz

Vzít s sebou domácího mazlíčka na dovolenou je možnost, jak neřešit hlídání, o zvíře se řádně postarat podle svých představ, ale také nemuset se ani na cestách vzdát přítomnosti někoho, koho považujeme za člena rodiny.

Povinnosti spojené s cestováním do zahraničí se psy, kočkami nebo fretkami připomněla na začátku prázdnin Státní veterinární správa.

Na takové případy se vztahuje nařízení Evropské unie o cestování se zvířaty v tzv. zájmovém chovu, tj. se psy, kočkami nebo fretkami. Podmínkou je, že se s námi mazlíček vrátí, že cílem cesty není prodej nebo převod jeho vlastnictví na jinou osobu. Důležité je dodržet pět hlavních pravidel.

  1. Zvíře musí být na cestu do jiného členského státu unie označeno mikročipem, který splňuje povinné normy pro mikročipy a čtecí zařízení. Uznáno může být také jasně čitelné tetování, které bylo provedeno prokazatelně před 3. červencem 2011.
  2. Jedna osoba smí v rámci EU s sebou převážet maximálně 5 zvířat. Výjimky se povolují v případě soutěží, výstav nebo sportovních akcí.
  3. Pes, kočka nebo fretka musí mít pas platný v celé Evropské unii. Pas může vydat kterýkoliv soukromý veterinární lékař s příslušným oprávněním. Vyhledat je můžete na https://www.svscr.cz/public/app/subjekty/svl_client.php . V tomto dokladu je uvedena doprovázející osoba, většinou majitel. Pokud se vlastník rozhodně svěřit zvíře někomu jinému, musí mu k tomu dát písemné zmocnění.
  4. U zvířat starších 12 týdnů je povinné platné očkování proti vzteklině, cesta smí proběhnout až 21 dní po něm. Pokud se jedná o přeočkování v době určené platností předchozího očkování, třítýdenní lhůta neplatí a mazlíček smí cestovat hned.
  5. Velká Británie, Irsko, Malta a Finsko vyžadují u psů řádné odčervení maximálně 120 a nejméně 24 hodin před vstupem na jejich území. Úkon musí být proveden veterinárním lékařem a poznamenán do pasu zvířete.

Cestujete-li se svým zvířecím kamarádem mimo EU, musíte se řídit i podmínkami země, kam míříte. Ty vám na požádání sdělí buď veterinární správa nebo zastupitelský úřad (velvyslanectví nebo konzulát) daní země u nás.

V případě, že třetí země dovozu vyžaduje vystavení veterinárního osvědčení a nemá specifikovány vlastní dovozní podmínky, lze pro cestování se psy nebo kočkami, za předpokladu obdržení souhlasu kompetentní veterinární autority dané třetí země, použít obecné veterinární osvědčení pro psy a kočky.

V případě neobchodního přesunu zvířat v zájmovém chovu jsou podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušnou krajskou veterinární správou Státní veterinární správy účtovány tyto správní poplatky:

  • za vydání veterinárního osvědčení k vývozu za jedno zvíře: 50 Kč
  • za vydání veterinárního osvědčení k vývozu za více než jedno zvíře Kč 100 Kč
  • za úřední ověření pasu nebo jiného identifikačního dokladu zvířete: 50 Kč.
Zdroje:
Státní veterninární správa

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články