Jak vysoký důchod vám stát "dovolí"?

16. 7. 2014 – 9:22 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jak vysoký důchod vám stát "dovolí"?
Výše státního důchodu závisí na dvou hlavních parametrech: osobním vyměřovacím základu a době pojištění. Osobním vyměřovacím základem je průměrná měsíční mzda v současné hodnotě. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Měsíční státní důchod závisí na výši příjmů, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění, a získané době pojištění. Sociální pojištění se však odvádí pouze do zákonem stanoveného stropu. Tím je i nepřímo stanoven maximální státní důchod.

V Česku je pro výpočet sociálního pojištění stanoven maximální vyměřovací základ. Když zaměstnanec v průběhu roku dosáhne stanoveného stropu, tak se přestane od tohoto měsíce odvádět ze mzdy zaměstnance sociální pojištění. Naposledy se sociální pojištění zaplatí v měsíci, kdy bylo stropu dosaženo.

Strop je stanoven pro platu sociálního pojištění ze strany zaměstnance (6,5 % z hrubé mzdy) i zaměstnavatele (25 % z hrubé mzdy). OSVČ platí sociální pojištění za rok opět nejvýše z maximálního vyměřovacího základu. Každoročně se hranice stropu mění. V Tabulce 1 je uveden maximální vyměřovací základ pro placení sociálního pojištění od roku 2008.

Tabulka 1: Maximální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění

Rok

Strop pro placení

sociálního pojištění

2014

1 245 216 Kč

2013

1 242 432 Kč

2012

1 206 576 Kč

2011

1 781 280 Kč

2010

1 707 048 Kč

2009

1 130 640 Kč

2008

1 034 880 Kč

Jak ovlivňuje strop důchod

Výše státního důchodu závisí na dvou hlavních parametrech: osobním vyměřovacím základu a době pojištění. Osobním vyměřovacím základem je průměrná měsíční mzda v současné hodnotě. Do výpočtu osobního vyměřovacího základu však vstupují pouze příjmy, ze kterých bylo odvedeno sociální pojištění.

  • Např. občanovi s hrubou roční mzdou za celý rok 2014 ve výši 1 500 000 Kč se pro důchodové účely hodnotí příjem ve výši 1 245 216 Kč. Na úrovni maximálního vyměřovacího základu. Z částky nad strop se sociální pojištění neplatí, proto tento příjem neovlivňuje výši důchodu.

Z důvodu existence stropu je tak nepřímo stanovena maximální státní penze. Osobní vyměřovací základ při odchodu do důchodu v roce 2014 se počítá z příjmů v letech 1986 až 2013.

Maximální důchod v roce 2014

Názorně si můžeme vypočítat maximální důchod dle legislativy roku 2014. Osobní vyměřovací základ bude zjednodušeně na úrovni měsíčního maximálního vyměřovacího základu 103 768 Kč (1 245 216 Kč : 12 měsíců) a získaná doba pojištění bude 42 let. Výpočet je samozřejmě zjednodušený, neboť maximální vyměřovací základ je stanoven od roku 2008. V praxi tak může být osobní vyměřovací základ v roce 2014 vyšší než uvedená hranice, neboť výpočet důchodu ovlivňují příjmy v letech 1986 až 2013. Pro budoucí vývoj je však tento zjednodušený výpočet dostačující.

Tabulka 2: Modelový příklad výpočtu maximálního důchodu v roce 2014

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

103 768 Kč

První redukční hranice

 (do 11 415 Kč, ze 100 %)

11 415 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 11 415 Kč do 30 093 Kč, z 26 %)

4 856 Kč

Třetí redukční hranice

 (od 30 093 Kč do 103 768 Kč, z 22 %)

16 209 Kč

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

Výpočtový základ

(11 415 Kč + 4 856 Kč + 16 209 Kč)

32 480 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(42 let x 1,5 %)

63,0

Procentní výměra důchodu

(63 % x 32 480 Kč)

20 463 Kč

Měsíční důchod

(2 340 Kč + 20 463 Kč)

22 803 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,190 25,310
USD 23,250 23,430
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články