Jsou penzisté na obtíž? Zatěžují ekonomiku?

20. 6. 2012 – 7:52 | Životní styl | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jsou penzisté na obtíž? Zatěžují ekonomiku?
Starší zaměstnanci jsou často diskriminováni či dokonce dostávají výpovědi, byť samozřejmě z různých formálně přijatelných důvodů, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Jak vnímáme naše starší spoluobčany? Mají rovné postavení ve společnosti, nebo jsou diskriminováni? Neměli bychom přehodnotit své postoje vůči nim? Rok 2012 je vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Cílem je apelovat nejen na produktivní část populace, ale i na studenty, aby si uvědomili kvality a užitečnost seniorů.

Přítěž, nebo přínos?

Podle dosavadních údajů žije v České republice přibližně 1,6 milionu lidí starších 65 let. Nyní představují téměř 16 % populace a jejich počet se stále zvyšuje. Právě na seniory je mnohdy nahlíženo s despektem a nedostatkem porozumění. Ovšem to, že naše populace stárne, není jejich vina. Jde o celospolečenský trend zapříčiněný nízkou porodností a prodlužováním naděje dožití. Senioři jsou často označováni za „šedé zatížení“ naší ekonomiky. Oficiálně se uvádí, že letos přispělo na jednoho starobního důchodce 2,11 poplatníků. Tato tvrzení jsou však zkreslující a obecně přispívají ke zhoršení mezigeneračních vztahů. „Ve společnosti přetrvávají negativní stereotypy spojené se stářím a stárnutím populace. To musíme změnit skrze poukázání na jejich potřebnost a užitečnost,“ říká Jan Dobeš, náměstek ministra práce a sociálních věcí.

TIP: Co vlastně může penzista v "domově důchodců"?

Práce - Vaše praxe je příliš dlouhá

Velmi diskutovanou oblastí, kde jsou často bez možnosti postihu potlačována práva starších lidí, jsou pracovněprávní vztahy. Starší zaměstnanci jsou často diskriminováni či dokonce dostávají výpovědi, byť samozřejmě z různých formálně přijatelných důvodů. Také při přijímání do zaměstnání jsou dnes často starší osoby odmítány. Podle zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Moniky Šimůnkové, jsou senioři v české společnosti jednoznačně znevýhodňováni: „Nejsou zcela respektována práva seniorů a je s nimi zacházeno jinak než s ostatními lidmi, aniž by k tomu byly legitimní důvody“. Toto je právě základem diskriminace. Osobní zážitek má Milan Klapetek z Institutu celoživotního vzdělávání v Brně, který je zároveň jedním z patronů Evropského roku: „Když jsem se jednou ucházel o jakési místo, řekli mi kulantně, že mám příliš dlouhou praxi, nikoliv, že jsem příliš stár." Čtěte také: "Hledáme zaměstnance, značka: Věk nad padesát let"

TIP: Kdo může dřív do důchodu a za jakých podmínek

Zneužívání seniorů

Diskriminace však může mít i zcela jiný charakter. Je mnoho seniorů, kteří jsou využíváni a doplácejí na svou dobrotivost. „Senioři, kteří vyrostli v dřívějších dobách, se často nemohou srovnat s dnešním hektickým a materiálně orientovaným světem. Proto se mohou snadno stát oběťmi cizí vypočítavosti a protiprávního jednání, oběťmi uzavření různých nevýhodných smluv. Nevnímám toto jako otázku čistě právní, spíše jako otázku mravní a etickou. A to již vůbec nemluvím o případech domácího násilí na seniorech, o kterém se nám všem mluví velmi těžko, neb je skryto za dveřmi rodin, ale existuje,“ dodává Monika Šimůnková.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články