Kvalita pohonných hmot se v Česku zlepšuje

24. 4. 2007 – 17:09 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Kvalita pohonných hmot se v Česku zlepšuje
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Od začátku roku 2007 Česká obchodní inspekce odebírá vzorky PHM, a to benzinů, naft, LPG a směsného paliva, na celém území ČR pro kontrolu jakosti. Počtu čerpacích stanic v regionech odpovídá stanovený počet vzorků odebíraných jednotlivými inspektoráty. Jak dopadly testy?

V roce 2007 byl minimální počet odebraných vzorků pohonných hmot oproti loňskému roku zvýšen, a to na celkem 2400, z toho 1000 vzorků motorových benzinů, 1000 vzorků motorové nafty, 200 vzorků bionafty nebo směsné motorové nafty a 200 vzorků LPG. V 1. čtvrtletí roku 2007 byly výsledky sledování a monitorování jakosti pohonných hmot srovnatelné s loňským rokem (viz tabulka níže). Z celkového počtu 719 vzorků odebraných v 1. čtvrtletí 2007 nevyhovělo jakostním požadavkům 38 vzorků tj. 5,3 %, z toho pouze jedno zjištěné porušení jakosti bylo hodnoceno jako závažné (výrazné překročení limitu obsahu síry u nafty). Nejčastějším zjištěním byl nevyhovující bod vzplanutí u motorové nafty, a to u 20 vzorků. Vyšší obsah síry než připouští norma byl zjištěn u 3 vzorků (2 motorové nafty a 1 směsné palivo). Automobilové benziny vykázaly závadu v jakosti celkem v 9 případech. V měsíci březnu nebyla u odebraných vzorků od normovaných hodnot zjištěna žádná odchylka. U kontrolovaných vzorků LPG nebyla v průběhu 1. čtvrtletí 2007 zjištěna žádná závada. Trvale vyšší procento závad u směsné motorové nafty (Bionafta) je způsobeno nízkým počtem kontrolovaných vzorků, neboť tato pohonná hmota je na trhu stále málo dostupná. Porovnání 1. čtvrtletí let 2005–2007: Období Nevyhovující vzorky v %   benziny motorová nafta směsné palivo LPG celkem 1.čtvrtletí 2005 7,0 12,6 0* 5,4 9,5 1.čtvrtletí 2006 2,6 5,2 50,0 0 4,2 1.čtvrtletí 2007 3,0 7,1 40,0** 0 5,3 Výsledky kontrol podle jednotlivých měsíců: Období Nevyhovující vzorky v %   benziny motorová nafta směsné palivo LPG celkem Leden 2007 5,8 7,7 33,3 0 7,0 Únor 2007 2,9 7,5 50,0* 0 5,4 Březen 2007 0 6,0 50,0* 0 3,4 (*) Tento druh nebyl v tržní síti k dispozici, (**) odebráno pouze 10 vzorků Nejlepší výsledky kontrol byly za měsíc březen, kdy z 235 vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům pouze 8 (7 motorových naft a 1 směsného paliva), tj. 3,4 %. Vzorky benzinů a LPG nevykazovaly od jakostních parametrů stanovených příslušnými technickými normami žádné odchylky. Většina závad zjištěných v březnu u motorových naft představovala pouze drobné odchylky v bodu vzplanutí.

Kurzy

Kurzovní lístek: 21.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,820 23,940
USD 22,050 22,230
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články