Lidé se zajímají o „evropské“ důchody

1. 2. 2008 – 9:43 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Lidé se zajímají o „evropské“ důchody
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Česká správa sociálního zabezpečení řešila v roce 2007 celkem 182 297 podání spojených se sociálním zabezpečením Evropské unie, tedy ve vztahu ke státům EU/EHS. Průměrně tak zaměstnanci ČSSZ vyřizovali 15 191 podání měsíčně, což v porovnání s rokem 2006 znamená nárůst o 7 %. Tehdy se jednalo o 14 111 úkonů měsíčně.

V roce 2008 se mění výše záloh na pojistné na sociální zabezpečení V roce 2007 se o sociální zabezpečení v souvislosti s Evropskou unií nejvíc zajímali klienti ČSSZ ze Středočeského kraje – průměrně víc než 1 166 úkonů měsíčně, z Brna – 878 úkonů měsíčně a z Prahy – 813 úkonů. Na všech 92 pracovištích ČSSZ v celé České republice informace podávají odborně a jazykově vyškolení zaměstnanci. Ve sledovaném období roku 2007 převažovaly dotazy (98 712) nad žádostmi (66 798). Nejvíc žádostí souviselo s posouzením příslušnosti k právním předpisům – klienti se na příslušná pracoviště ČSSZ obraceli proto, že chtěli vystavit evropské formuláře potvrzující účast v českém systému sociálního a zdravotního pojištění. To se týkalo zejména vyslání pracovníků, souběžné činnosti ve dvou nebo více členských státech a mezinárodní kamionové dopravy. Ve státech Evropské unie se sociální zabezpečení řídí Nařízeními Rady (EHS) 1408/71 a 574/72, která jsou nadřazena národním zákonům členských států. Koordinace sociálního zabezpečení je založena na čtyřech základních principech, které v praxi pro migrující pracovníky znamenají: Podle principu rovného zacházení podléhají migrující osoby na území členských států stejným povinnostem a užívají stejných výhod jako státní příslušníci dotyčného státu. Na základě principu aplikace právního řádu jediného státu by nemělo dojít k situaci, že by migrující osoba podléhala právním předpisům více států nebo naopak nebyla pojištěna vůbec. Obecně platí, že se uplatňuje legislativa země, kde zaměstnaná osoba nebo OSVČ pracuje bez ohledu na místo jejího bydliště. Princip sčítání dob pojištění se využívá v případech, kdy člověk stráví část svého pracovního života v jednom a část v jiném členském státě a přitom nesplní předepsanou dobu pro nárok na dávku v některém z nich. Koordinační nařízení zakotvují ustanovení, že pro získání nároku na dávky je třeba tam, kde to připadá v úvahu, přihlédnout i k dobám pojištění získaným v jiných členských státech. Princip zachování nabytých práv zajišťuje migrujícím osobám výplatu dávek nejenom ve státě bydliště, ale do kteréhokoli jiného členského státu. Základní informace o sociálním zabezpečení v Evropské unii mohou lidé najít v informačních letácích, které ČSSZ vydala. . Týkají se obecných principů sociálního zabezpečení, důchodů, příslušnosti k právním předpisům a peněžitých dávek v nemoci a mateřství. K dispozici jsou na všech pracovištích ČSSZ a v elektronické podobě také na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,690 24,810
USD 22,960 23,140
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články