Lidem se nelíbí zpožďování a rušení letů, ale ani časté ztráty zavazadel

7. 12. 2007 – 3:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Lidem se nelíbí zpožďování a rušení letů, ale ani časté ztráty zavazadel
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Letecká osobní doprava, ať standardní či nízkonákladová, se v současné době rozvíjí velmi intenzivně, zejména přispěním stále větší oblíbenosti tohoto druhu dopravy u cestujících. Rozmach leteckých služeb vedle pozitivních prvků přináší i méně příjemné stránky pro spotřebitele. Vytváření důvěry spotřebitelů ve vnitřní trh je cílem sítě Evropských spotřebitelských center, které má pobočku také v České republice.

ČSA: Zpoždění letů se výrazně snížilo Létání s těžkými kufry se vám může prodražit Budeme bojovat proti nepravdivým cenám letenek na internetu SOS: I na letence je možné měnit jméno V Belgii, Irsku a ve Švédsku se uskutečnil společný projekt sítě 27 ESC k problematice ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Závěry šetření, které byly zveřejněny, vycházejí z analýzy dotazů, stížností a sporů cestujících na evropské letecké společnosti, které ESC obdržela v roce 2006 a které pomáhala cestujícím řešit. Studie uvádí řadu závěrů týkajících se ochrany spotřebitele jak z oblasti zpoždění či zrušení letů, tak z oblasti poškození, ztráty či zpoždění zavazadel. Obsahuje 34 doporučení včetně úprav evropské legislativy, způsobu řešení sporů a zlepšení zákaznických služeb leteckých společností. Případy, které řeší ESC pro ČR ESC pro ČR obdrželo v roce 2006 celkem 44 žádostí o informaci a stížností z oblasti práv cestujících v letecké dopravě (v roce 2005 bylo přijato 21 žádostí a stížností). Z tohoto počtu se 37 % stížností týkalo ztrát, poškození a zpoždění zavazadel, 26 % zrušení letů a 21 % zpoždění letů. Stížnosti na leteckou dopravu tvořily 13 % všech stížností obdržených českým ESC v roce 2006, resp. 10 % v roce 2005. Za první pololetí letošního roku bylo v této oblasti řešeno již 32 případů. Jak si vede Evropa Síť ESC obdržela v roce 2005 celkem 2 716 případů (žádostí o radu, stížností a sporů), týkajících se práv cestujících v letecké dopravě. V loňském roce bylo zaznamenáno 4 907 případů, tzn. téměř zdvojnásobení počtu žádostí a stížností. Za první pololetí letošního roku síť ESC eviduje asi 1 500 stížností a sporů týkajících se letecké dopravy, což odpovídá počtu stížností obdržených ve srovnatelném období roku 2006. Lze očekávat, že vlna stížností po rušném letošním letním období způsobí opětovný nárůst celkového počtu stížností. Třetina počtu stížností spotřebitelů v loňském roce se týkala zavazadel, což představuje mírný nárůst (24 % v roce 2005). Tato oblast je řešena mezinárodní Montrealskou úmluvou, která je vynutitelná pouze prostřednictvím soudů. V této souvislosti je nutno podotknout, že v současné době neexistuje vazba mezi Montrealskou úmluvou a nařízením , ani vazba v působnosti Národního úřadu pro vymáhání práv cestujících v letecké dopravě. Více než čtvrtina spotřebitelů (22 % v roce 2005) se obrátila na národní ESC s žádostí o radu nebo zásah, související s problémy vzniklé zrušením letu. Devatenáct procent stížností spotřebitelů (18 % v roce 2005) spadá do kategorie „ostatní“ (např. transparentnost cen, poplatky za rezervace, rušení rezervací apod.). Na tyto stížnosti se nevztahuje nařízení ani Montrealská úmluva. Síť ESC obdržela nejvyšší počet stížností od irských (16 %), švédských (15 %), německých (10 %) a španělských (8 %) spotřebitelů. Stížnosti od českých spotřebitelů tvořily necelé jedno procento celkového počtu žádostí a stížností.. Nejvíce stížností se týkalo leteckých společností se sídlem v Irsku (24 %), ve Španělsku (17 %) a Spojeném království (9 %). Českých společností se týkalo 1 % z celkového počtu stížností. Síť ESC vyřešila 42 % obdržených stížností, tzn., že u tohoto počtu bylo nalezeno smírné řešení. Dosud otevřeno zůstává 17 % případů, a 12 % nároků — obdobně jako v roce 2005 — bylo neplatných. Za neplatné jsou považovány nároky, které nebyly uplatněny ve lhůtách stanovených právními předpisy, nebo nároky vznesené cestujícími, kteří ve skutečnosti právo na náhradu škody nemají. FOTO: sxc.hu

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,630 24,750
USD 22,820 23,000
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články