Manželé se společných důchodů nedočkají

- Penze autor: Redakce NašePeníze.cz

Přáíli byste si společně spořit na stáří? Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) odmítlo loňské doporučení důchodové komise na výpočet důchodů manželů ze společných vyměřovacích základů. Hlavní překážkou jsou prý praktické komplikace. Ministerstvo proto sdílení sociálního pojištění manželů do návrhu změn od roku 2017 nezahrne.

zdroj: Archiv

Společné důchody by ženám kompenzovaly snížení důchodu kvůli  péči o děti. České ženy mají v průměru menší příjmy než muži, jejich důchod je pak až o pětinu nižší. Zatímco ženy na konci roku 2014 dostávaly v průměru 10 050 korun měsíčně, muži 12 259 korun měsíčně.

„Provedli jsme detailní analýzu dopadů a ukázalo se, že uskutečnění tohoto záměru by si vyžádala mnoho souvisejících náročných kroků. Šlo by třeba o průběžný sběr informací o všech pojištěncích v daleko širším rozsahu než je tomu v současné době, ale například i údaje o existenci a ukončení manželství nebo informace o všech náhradních dobách pojištění," vysvětlila ministryně Michaela Marksová, a dodala: „Kromě toho jsem nepovažovala za správné, aby toto sdílení pojištění bylo navázáno na institut manželství – mělo by být spíše na výchovu dětí. Ovšem hodnotit, jak dlouho spolu nesezdaní rodiče žili, je administrativně téměř nemožné."

Jste pro společné důchody?

  1. Jste pro spoečné důchody?

Na sdílení důchodů se názory i studie různí

Ministerstvo od záměru sdílení sociálního pojištění do budoucna ale zcela neupouští. Podle ministerstva sdílení sociálního pojištění neřeší rozdíly průměrného důchodového věku žen a mužů.

„Ta je dána zejména tím, že ženy mají v průměru započteno méně roků, protože mají nižší důchodový věk podle počtu vychovaných dětí, a tím i nižší procentní výměru důchodu. Tento nepříznivý dopad by však ani sdílení vyměřovacích základů manželů a registrovaných partnerů nevyřešilo," říká mluvčí ministerstva Petr Habáň.

Důchodový věk postupně narůstá a po roce 2030 by mělo dojít ke sjednocení důchodového věku žen a mužů.  

Tagy: důchod penze sporeni společný důchod spolčená penze

Zdroje: aktualne.cz