Mění se daně a neprodejné potraviny půjdou na charitu. Co přináší rok 2018?

2. 1. 2018 – 0:00 | Naše peníze | red | Diskuze:

Mění se daně a neprodejné potraviny půjdou na charitu. Co přináší rok 2018?
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Obchodní řetězce s plochou větší než 400 metrů čtverečních budou muset od ledna nabízet neprodejné potraviny charitám. Jde například o takové potraviny, které mají deformovaný obal nebo jsou nesprávně označené, prošlé potraviny naopak darovat nesmí.

 

Potravinové banky a charity budou takové potraviny nabízet potřebným - například matkám samoživitelkám či sociálně slabým lidem. Pokud řetězce potraviny nenabídnou, hrozí jim vysoká pokuta.

Novinky v legislativě

Dlouhé roky platilo, že v případě převodu podílu na společné věci měli spoluvlastníci předkupní právo. Jenže občanský zákoník, který začal platit od roku 2014, předkupní právo zrušil.

Od 1. ledna ale znovu začíná předkupní právo platit. Bude se uplatňovat jak u úplatných, tak i bezúplatných převodů. Výjimkou bude převod podílu na osobu blízkou, tedy např. na děti či sourozence nebo osoby dlouhodobě sdílející společnou domácnost.

Do českého práva se začíná intenzivně promítat nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR - General Data Protection Regulation). V život vstoupí 25. května 2018. "Přináší řadu novinek, jako například větší důraz na zabezpečení osobních údajů, právo na přenositelnost automaticky vedených údajů či právo být zapomenut (tedy nezobrazovat se ve výsledcích vyhledávání atp.)," vysvětluje advokát Ondřej Preuss.

Zejména podnikatelé budou muset již urychleně upravit své obchodní podmínky a další právní dokumenty, aby mohli řádně užívat osobní údaje ve svých databázích. Ty musí také lépe zabezpečit a vzít na vědomí i nové a vyšší sankce.

Od nového roku se dočkáme také zjednodušení ve stavebním řízení. Hlavní změnou zákona je urychlení výstavby, kdy namísto absolvování třech povolovacích řízení bude možné podat žádost o jedno společné rozhodnutí, které v sobě bude zahrnovat posouzení vlivu na životní prostředí, územní rozhodnutí i stavební povolení. Zároveň bude jednoduší upravit či doplnit některé méně výrazné stavby, jako jsou skleníky či bazény.

Vyšší daňové odměny za dárcovství krve

Zpětně za rok 2017 si bude možné snížit základ daně o vyšší nezdanitelnou část základu daně za odběr krve nebo jejích složek, a to 3 000 Kč namísto dosavadních 2 000 Kč, a nově také o nezdanitelnou část základu daně za odběr krvetvorných buněk ve výši 20 000 Kč.

Daně

Dochází ke snížení stropu výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje) ve všech pásmech na polovinu:

- u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů z řemeslných živností z 1 600 000 Kč na 800 000 Kč

- u příjmů z ostatních živností mimo řemeslných živností z 1 200 000 Kč na 600 000 Kč

- u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku z 600 000 Kč na 300 000 Kč

- u jiných příjmů ze samostatné činnosti z 800 000 Kč na 400 000 Kč

Minimální mzda

Od 1. ledna se zvýší minimální měsíční mzda ze současných 11 tisíc na 12 200 korun. Minimální hodinová mzda stoupne z 66 korun na 73,20 korun. V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, kteří dostávají plat. Jsou diferencovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

Nemocenské pojištění

Od 1. ledna se zvyšuje sazba nemocenského. Od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti bude nemocenské činit 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu, původně to bylo 60 %. Od 61. kalendářního dne to pak bude 72 %.

Od 1. února mohou lidé žádat o otcovskou. Ta tatínkům zaručí, že i oni budou moci v prvních týdnech porodu zůstat doma a starat se o novorozence. Nastoupit na ni mohou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Výplata otcovské náleží za dobu 7 kalendářních dnů, nelze ji čerpat přerušovaně, a její výše je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Od 1. června bude možné čerpat takzvané dlouhodobé ošetřovné. Toho využijí lidé, kteří se potřebují postarat o nemocného člena domácnosti či příbuzného. Nemocný musí strávit 7 dnů v nemocnici a po propuštění bude ještě potřebovat nejméně 30 dnů celodenní péči.

Rodiče dětí si polepší

Novela zákona o státní sociální podpoře přinesla změny v rodičovském příspěvku. Ten navazuje na peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřskou). Celkově pomohou rodiče vyčerpat 220 tisíc korun, a to až do čtyř let dítěte.

Rychlost čerpání rodičovského příspěvku si můžete určovat sami. Zatímco nyní je maximální výše měsíčního příspěvku stanovena na 11 500 korun, od nového roku strop stoupne, zůstane ale provázán s výší dřívějších příjmů. Celý příspěvek bude možné nově vyčerpat už za šest měsíců.

Měsíční výše rodičovského příspěvku nebude smět přesáhnout 70 % hrubého měsíčního příjmu. Rychleji budou moci čerpat rodičovskou také ti rodiče, kterým nevznikl nárok na mateřskou. Doposud automaticky spadali do nejnižší kategorie a do čtyř let dítěte pobírali 3800 korun měsíčně, nyní bude měsíční maximum činit 7600 korun měsíčně. Polepší si také rodiče dvojčat a vícerčat. Těm se rodičovský příspěvek zvýší na celkovou částku 330 tisíc.

Nárok na přídavky na děti bude mít více rodin. Dosáhnou na něj nově i ty s příjmý do 2,7násobku životního minima namísto nynějšího 2,4násobku. Výše přídavku se nemění.

Rodičům se od nového roku také zvýší daňové zvýhodnění na děti. Na první dítě se zvyšuje o 150 Kč měsíčně (tj. o 1 800 Kč ročně) oproti roku 2017, tedy ze současných 13 404 Kč ročně na 15 204 Kč ročně.

V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje částka slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze uplatnit v souvislosti s jeho umístěním do předškolního zařízení. Oproti roku 2017 se navyšuje o 1 200 Kč ročně, tedy ze současných 11 000 Kč na 12 200 Kč-

Vyšší důchody

Od nového roku si všichni důchodci polepší. Základní výměra důchodu se plošně zvýší o 150 Kč, procentní výměra důchodu pak vzroste o 3,5 %. O zvýšení důchodu není potřeba žádat, Česká správa sociálního zabezpečení jej navýší automaticky. Valorizace se týká všech druhů důchodů, tj. starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích. Základní výměra, která je stejná pro všechny důchody, se zvýší o 150 Kč (z 2550 Kč na 2700 Kč).

Zdravotnictví

Dětem do 18 let a osobám od 65 let se sníží roční limit doplatků na léky z 2500 korun na 1000 korun. U seniorů nad 70 let pak bude maximální limit doplatků snížen na 500 korun.

Ministerstvo zdravotnictví novelou reagovalo na stížnosti seniorů, kteří si často nemohou dovolit doplácet za léky, které přitom nutně potřebují. Pokud výše doplatku překročí stanovenou hranici, peníze klientům pojišťovna vrátí automaticky složenkou nebo na účet.

Během příštího roku začne v Česku platit zákaz používání amalgámových plomb u těhotných žen a dětí do šestnácti let. Evropská komise je totiž označila za jedovaté. Z veřejného zdravotnictví bude těmto lidem hrazena zubní péče, která je pro pacienty bezpečnější. V budoucnu by mohl zákaz užívání amalgámu platit pro všechny.

 

Zdroje:
MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,460 24,540
USD 22,920 23,040
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články