MF očekává růst HDP v roce 2008 na úrovni 4,7 %

4. 2. 2008 – 13:11 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

MF očekává růst HDP v roce 2008 na úrovni 4,7 %
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ministerstvo financí zveřejnilo své odhady budoucího makroekonomického vývoje v České republice. Ve svých odhadech očekává pokračování příznivého vývoje, nicméně předvídá určité zpomalení růstu v následujících rocích 2008 a 2009.

Reálný růst HDP by měl v roce 2008 dosáhnout úrovně 4,7 %. Tento růst bude tažen zrychleným růstem investiční aktivity, vliv výsledků zahraničního obchodu bude nižší, spotřeba domácností se naopak projeví snížením oproti roku 2007. V roce 2009 dojde k udržení růstu na cca 5,1 %, což zhruba odpovídá růstu potenciálního produktu. Bude pokračovat přibližování české ekonomiky k úrovni vyspělých evropských zemí. Růst spotřebitelských cen v roce 2008 odhadujeme na vysoké úrovni – 5,5 % – jako důsledek růstu cen komodit na světových trzích a vysokého příspěvku administrativních opatření. V roce 2009 pak MF očekává návrat úroveň 2,3 %, což odpovídá hodnotám rozmezí tolerančního pásma inflačního cílení ČNB. Zaměstnanost by se měla zvýšit o 1,6 % v roce 2008 a o 0,8 % v roce 2009. Mezinárodně srovnatelná míra nezaměstnanosti z VŠPS by se mohla snížit z 5,3 % v roce 2007 na 4,4 % v roce 2008 a na 4,1 % v roce 2009. Nezaměstnanost byla na konci loňského roku nejnižší za 10 let Podíl deficitu běžného účtu na HDP, který vyjadřuje míru vnější rovnováhy, by měl v roce 2008 dosáhnout úrovně 3,5 %, zejména v důsledku očekávaných výsledků obchodní bilance – přebytek 125 mld. Kč – a v roce 2009 pak další snížení až na 2,1 %. Hodnota maastrichtského konvergenčního kritéria vládního deficitu by se tak měla nacházet hluboko pod referenční hranicí 3 % HDP. Výsledky deficitu vypočtené na základě finančních výkazů pak budou k dispozici v průběhu dubna 2008. Foto: sxc.hu

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,600 23,720
USD 21,780 21,960
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články