MF odhaduje další růst ekonomiky, ale pomalejším tempem

31. 1. 2008 – 14:37 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

MF odhaduje další růst ekonomiky, ale pomalejším tempem
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ministerstvo financí očekává, že příznivý makroekonomický vývoj bude nadále pokračovat, ovšem na nižší úrovni. Reálný růst HDP by měl v roce 2008 dosáhnout úrovně 4,7 %. Tento růst bude tažen zrychleným růstem investiční aktivity, vliv výsledků zahraničního obchodu bude nižší, spotřeba domácností se naopak projeví snížením oproti roku 2007.

V roce 2009 dojde k udržení růstu na cca 5,1 %, což zhruba odpovídá růstu potenciálního produktu. Bude pokračovat přibližování české ekonomiky k úrovni vyspělých evropských zemí. Růst spotřebitelských cen v roce 2008 odhadujeme na vysoké úrovni – 5,5 % – jako důsledek růstu cen komodit na světových trzích a vysokého příspěvku administrativních opatření. V roce 2009 pak očekáváme návrat na 2,3 %, což je hodnota v rámci tolerančního pásma inflačního cílení ČNB. Zaměstnanost by se měla zvýšit o 1,6 % v roce 2008 a o 0,8 % v roce 2009. Mezinárodně srovnatelná míra nezaměstnanosti z VŠPS by se mohla snížit z 5,3 % v roce 2007 na 4,4 % v roce 2008 a na 4,1 % v roce 2009. Podíl deficitu běžného účtu na HDP, který vyjadřuje míru vnější rovnováhy, by měl v roce 2008 dosáhnout úrovně 3,5 %, zejména v důsledku očekávaných výsledků obchodní bilance – přebytek 125 mld. Kč – a v roce 2009 pak další snížení až na 2,1 %. Podle předběžných údajů by měl deficit vládního sektoru, dosáhnout za rok 2007 hodnoty 1,9 % HDP. Zlepšení oproti původní predikci zaznamenaly všechny subsektory. Dominantní vliv měl positivní výsledek hospodaření státního rozpočtu. Hodnota maastrichtského konvergenčního kritéria vládního deficitu se tak bude nacházet hluboko pod referenční hranicí 3 % HDP. Výsledky deficitu vypočtené na základě finančních výkazů pak budou k dispozici v průběhu dubna 2008.

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,630 24,750
USD 22,820 23,000
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články