Ministerstvo obrany nezákonně rozdělilo zakázku

9. 9. 2008 – 8:24 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Ministerstvo obrany nezákonně rozdělilo zakázku
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina svým pravomocným rozhodnutím potvrdil, že Ministerstvo obrany ČR chybovalo při zadávání veřejné zakázky na rekonstrukci posádkového cvičiště v Tisé a zadavateli uložil sankci ve výši 50 000 Kč.

Zadavatel porušil zákon o veřejných zakázkách, když rozdělil předmět zakázky na tři samostatné podlimitní veřejné zakázky. Celkový objem zakázek přitom činil téměř 184 mil. Kč, přičemž limit pro stavební práce je 5 mil. EUR, tedy po přepočtu dle v té době platného kurzu 157 mil Kč. Rozdělením došlo ke snížení ceny zakázek pod uvedenou úroveň a zadavatel pak nedodržoval postupy platné pro nadlimitní veřejné zakázky a nezveřejnil informace o této zakázce v Úředním věstníku Evropské unie . Pokud by Ministerstvo obrany dodrželo zákonné postupy, pak mohlo obdržet nabídky také od dalších dodavatelů, a to i ze zahraničí. Tento postup tedy mohl podstatně ovlivnit stanovení úspěšnosti nabídek. Vzhledem k tomu, že již došlo k uzavření a plnění smluv, musel Úřad přistoupit k uložení pokuty, neboť nápravy již nebylo možno dosáhnout jinými prostředky. Při stanovování výše sankce však Úřad přihlédl ke skutečnosti, že při zadávání rozdělených zakázek Ministerstvo obrany zvolilo jeden z postupů dle zákona a soutěž tak nebyla zcela vyloučena.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,220 25,360
USD 23,300 23,480
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články