Ministr Julínek představuje reformu zdravotnictví, budeme platit

12. 4. 2007 – 16:26 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Ministr Julínek představuje reformu zdravotnictví, budeme platit
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ministr zdravotnictví Julínek dnes představil své plánované změny ve zdravotnictví. Kromě negativních dopadů na pacienty se reforma také týka nedostatku lékařů a kvality služeb ve zdravotnictví.

Jedním ze zasadních kroků ve prospěch pacientů ma být dostupný přehled o kvalitě práce jednotlivých zdravotnických zařízení. Stát také hodlá významěji podporovat obory, v nichž hrozí nedostatek lékařů. Podle statistik připadá na jednoho obyvatele ČR průměrně 13,1 návštěv lékaře za rok, tj. více než jedna návštěva měsíčně. Důsledkem toho je dle ministerstva zdravotnictví plýtvání s prostředky veřejného zdravotního pojištění a následná finanční nerovnováha systému. Takto vysoká frekvence kontaktů má nepříznivý dopad i na samotný způsob poskytování zdravotní péče (lékař má na vyšetření pacienta jen velmi krátký čas). Ze statistik ministrstva dále vyplývá, že bylo za rok 2005 v ČR předepsáno 96,6 mil. receptů a poukazů. Za rok 2005 se v ČR za léky a zdravotnické prostředky utratilo celkem 59,4 mld. Kč a během jednoho roku vrátí pacienti do lékáren nepoužité prošlé léky za 2 miliardy Kč. Podle různých odhadů tak vychází celková hodnota nepoužitých léků na 4–10 miliard Kč ročně. Právě taková plýtvání by se novou reformou měla dle plánu ministra Julínka změnit. Za co budeme platit a kolik: 1) poplatek 30 Kč: praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost (včetně návštěvní služby), zubního lékaře, ženského lékaře, ambulantního specialisty, klinického psychologa, klinického logopeda, za položku na receptu (2léky předepsané lékařem = 60Kč) 2) poplatek 60 Kč: Za den hospitalizace nemocnicích, v odborných léčebných ústavech, v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách, při poskytování komplexní lázeňské péče (Den, kdy byl pojištěnec hospitalizován a den, kdy byl propuštěn, se počítají jako jeden den, Vztahuje se i na pobyt průvodce dítěte, je-li hrazen z veřejného zdravotního pojištění) 3) poplatek 90 Kč: Za pohotovostní službu poskytnutou zdravotnickým zařízením poskytujícím lékařskou službou první pomoci zdravotnickým zařízením poskytujícím ústavní pohotovostní službu ve dnech pracovního klidu, ve dnech pracovního volna a v pracovních dnech od 17:00 do 7:00, pokud nedojde k následné hospitalizaci pojištěnce. Tyto poplatky budou mít i některé vyjímky. Osvobozeni od placení všech poplatků budou děti do dovršení 3 let věku, lidé v ochranném léčení nařízené soudem, lidé s nařízenou izolací ve zdravotnickém zařízení při povinném léčení infekčního onemocnění. Osvobozené od poplatku 30 Kč za návštěvu lékaře budou také preventivní prohlídky, hemodialýza laboratorní a diagnostické vyšetření vyšetření při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně. Současně dojde vstupem platnosti reformy ke změně stanovování cen léků na předpis proporcionální snížení maximální marže převedení části marže na dispenzační poplatek. To by mělo mít za důsledek snížení cen všech léků na předpis. Částečně by změny v maržích měly kompenzovat zvýšení sazby DPH. Roční limit by měl být na regulační poplatky i doplatky za léky maximálně 5 000 Kč. Tento limit se však nevztahuje na regulační poplatky za hospitalizaci a za pohotovost. Podle zprávy ministera Julínka již dnes existuje 150 – 200 tis. chronicky nemocných pacientů, kteří překračují ve spoluúčasti částku 5.000,– Kč a NEJSOU NIJAK chráněni. Jak to bude vypadat v praxi podle ministerstva? Příklad – František Novák, 54 let: Má problémy s vysokým tlakem, ischemická choroba srdeční, potíže se žaludkem a žlučníkem, občasné deprese a bolesti. Celkem užívá 20léků a doplňků. Za ně jsou zaplacené doplatky dle reformy 9924Kč. Protože však bude roční limit na doplatcích maximálně 5000 korun, uspoří za rok 4 924 Kč. Po vstupu platnosti reformy je očekávaný nárůst celkových příjmů systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2008 odhadem 3,5 až 4 mld. Kč. Očekávaná úspora celkových výdajů systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2008 se odhaduje na 4 mld. Kč.

Kurzy

Kurzovní lístek: 31.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,520 23,640
USD 21,590 21,770
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články