MŽP: K prolomení limitů těžby není důvod

7. 11. 2008 – 9:15 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

MŽP: K prolomení limitů těžby není důvod
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

MŽP má několik zásadních věcných výhrad k oponentní zprávě k Závěrečné zprávě Nezávislé energetické komise (NEK), předložené vedoucím oponentního týmu Pavlem Stehlíkem premiéru Mirku Topolánkovi. Volání po prolomení limitů těžby kvůli teplárenství je nelogické – jejich prolomení totiž teplárenství nijak pomoci nemůže.

Podle slov Pavla Stehlíka odvedla NEK úctyhodnou analytickou práci a nestihla kvalitně dokončit syntetickou část práce. Bohužel ale oponentní tým sám nedokládá, z jakých analýz vycházeli jeho členové při formulaci svých závěrů. „Pokud vím, pan Stehlík a jeho tým měli za úkol připravit oponentní posudek, nikoli nová doporučení. Jeho prohlášení v médiích vnímám spíše jako spíše politická než odborná,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík. NEK se zabývala například otázkou využití uhlí za limity těžby s jasným závěrem limity zachovat. Kromě likvidace obcí, ležících za těmito limity, by spálení oněch Pavlem Stehlíkem doporučovaných 407 milionů tun uhlí v lokalitě dolů ČSA a Bílina znamenalo vypuštění cca 685 milionů tun skleníkového CO2, což je téměř osminásobek veškerých současných ročních emisí skleníkových plynů z české energetiky. Návrh na prolomení limitů kvůli potřebám teplárenství je krajně nelogický. K výrobě tepla se dnes využívá pouze 14 % tuzemské těžby uhlí. Stát navíc nemůže nijak bránit soukromým investorům ve spalování uhlí v elektrárnách a jeho exportu ve vyrobené elektřině nebo exportu samotného uhlí za hranice. Společnost Mostecká uhelná, provozovatel velkolomu ČSA, již opakovaně prohlásila, že plánuje výstavbu vlastní uhelné elektrárny. Prolomení limitů by tedy jistě bylo významným profitem pro majitele dolů, ale českému teplárenství by nepřineslo nic. Teplárenství, stejně jako celá česká ekonomika, má především obrovské rezervy v efektivitě výroby i spotřeby energie. Navíc teplárny využívají stále více jiná paliva zejména zemní plyn a biomasu. Jen potenciál samotné biomasy podle zprávy Pačesovy komise více než trojnásobně přesahuje celou současnou spotřebu uhlí k vytápění. Kromě toho především menším a středním teplárnám v blízké budoucnosti nezbude nic jiného než přejít na jiné energetické zdroje už proto, že nebudou splňovat zpřísňující se emisní limity a nevyplatí se jim investovat do dalších stupňů čištění spalin. To dále sníží poptávku po teplárenském uhlí. „Slyšíme de facto výzvy k bourání vesnic a měst a vypouštění dalších milionů tun skleníkových emisí do atmosféry. Přitom nevyužíváme ani snadno dostupný a levný zdroj, který máme v úsporách a efektivitě. Orientovat investice musíme tímto směrem. Debaty o prolomení limitů těžby jsou zcela mimo realitu,“ říká Martin Bursík. Nové jaderné bloky v ČR tato vláda plánovat nebude – na tom se koalice jasně shodla ve svých základních programových dokumentech. Postoj MŽP k využití jaderné energetiky je rezervovaný minimálně do té doby, než bude vyřešeno, co bude provozovatel dělat s vyhořelým palivem, zaručena výrazně vyšší odpovědnost provozovatele za škody způsobené případnou havárií a stejně tak zaručeno, že do výstavby jaderných bloků nebudou vstupovat žádné veřejné prostředky.

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články