Ekologie

Ekologie

Bursík: Jednorázové nákupní tašky nebudou zdarma

Podle kvalifikovaných odhadů se v českých obchodech ročně zdarma rozdají až tři miliardy plastových tašek, což představuje ročně 9000 tun plastů, vyráběných z dovážené ropy.
Ekologie

Nový zákon o odpadech: Ekologické chování se lidem musí vyplatit - kdo třídí, ušetří

Česká republika recykluje jen 21 % komunálního odpadu, zatímco Německo, Rakousko, Nizozemí, Belgie jsou dlouhodobě nad 50 %. Většina odpadů končí na skládkách, nízké je materiálové i energetické využití odpadu. Stávající zákon o odpadech je zastaralý a nepřehledný, byl už sedmnáctkrát novelizován.
Ekologie

Správa silnic se chystá vykácet stromy u silnic MŽP se to nelíbí

Správci silnic podle informací ČIŽP i zpráv v médiích se opět v letošním předjaří chystají kácet tisíce stromů kolem silničních komunikací. Ministerstvo životního prostředí se proti plošnému kácení stromořadí důrazně ohrazuje. \"Považujeme takový postup za kulturní a ekologické barbarství,\" říká ministr životního prostředí Martin Bursík.
Ekologie

Úřady získají novou možnost jak omezovat silně znečištěné ovzduší

MŽP připravilo nový nástroj na omezování vysokých koncentrací nebezpečného prachu v ovzduší. Novela takzvané \"smogové\" vyhlášky umožňuje krátkodobé omezení významných zdrojů emisí. Ke stávajícím zvláštním imisním limitům pro oxid dusičitý, oxid siřičitý a přízemní ozón nyní přibude závazná hodnota pro prachové částice PM10. MŽP dnes návrh poslalo ostatním resortům k připomínkám.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,770 23,890
USD 22,060 22,240
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma