Ne všechny výrobky, které mají označení bio, jsou skutečnými biopotravinami

12. 9. 2007 – 8:36 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Ne všechny výrobky, které mají označení bio, jsou skutečnými biopotravinami
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Měsíc září vyhlásilo ministerstvo zemědělství měsícem biopotravin. Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) upozorňuje, že ne všechny výrobky, které se na trhu objevují s označením bio, jsou skutečnými biopotravinami. Mnohé z nich používají tuto ochrannou známku neoprávněně. SOS podalo podnět dozorovým orgánům na několik výrobců, kteří se zmíněného jednání dopouštějí.

Čtěte také: Lidé příliš nevědí, co jsou to vlastně Biopotraviny Biopotraviny dobývají trh Nové značení biopotravin bude ve prospěch zákazníků Ochranná známka BIO garantuje , že potraviny pocházejí z kontrolovaného systému ekologického zemědělství a byly osvědčeny oprávněným certifikačním orgánem. BIO potraviny musí splňovat všechny náležitosti a požadavky nařízení Rady EU o ekologickém zemědělství. Chystané nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů nabude účinnosti 1. 1. 2009. Dodržování těchto pravidel na všech úrovních, od zemědělské výroby přes zpracování až po konečný prodej spotřebiteli, podléhá přísné kontrole ministerstva zemědělství. „Na trhu se však i přesto objevují potraviny a jiné produkty, které se takto označují neoprávněně,“ říká Jana Kačerovská z právního oddělení SOS. Sdružení již podalo podnět na zahájení správního řízení proti výrobcům potravinových doplňků Bio koenzym Q 10 (výrobce: Bio Commerce), BioDrain (výrobce New Nordic Pharmabrands Ltd), Bio-oBran (výrobce: Daiwa Pharmaceutical Co., Ltd), Biopron (výrobce: Valusun a.s.), Bio Sprinuliny (výrobce: Health Links, s.r.o.), BioXtra (výrobce: Biox healthcare s.a.) a Biofemin (NP Pharma Sp.z.o.o.). Výrobci Bio koenzymu Q 10 již byla dozorovým orgánem uložena ve správním řízení pokuta. V současné době probíhá ve věci řízení u rozkladové komise ministra zemědělství. Neoprávněným užíváním ochranné známky dochází k porušování výše zmíněných předpisů o ekologickém zemědělství, nařízení 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zákona 441/2003 o ochranných známkách a zákona 634/1992 o ochraně spotřebitele. Zákon o ochraně spotřebitele v § 8 stanoví, že nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné údaje o skutečných vlastnostech výrobků. Dle § 18a téhož zákona pak nikdo nesmí neoprávněně užívat ekoznačku. Podnikatelským subjektům hrozí za spáchaný delikt pokuta ve výši až 1mil. Kč. „Pokud spotřebitel hodlá zakoupit skutečnou biopotravinu, musí při jejím výběru pozorně hledat grafický znak BIO s nápisem produkt ekologické zemědělství a s číslem kontrolní organizace CZ-KEZ. Jestliže nakupuje nebalené zboží (pečivo, ovoce atd.), musí prodávající bio původ doložit platným osvědčením,“ dodává Jana Kačerovská. Osvědčení je podnikateli udělováno vždy jen na 12 měsíců. I v průběhu této lhůty podnikatele certifikační orgán kontroluje Najde-li spotřebitel produkt, který se označuje jako ekologický, čistě přírodní či bio a nebude mít na obalu certifikační značku a kód, může se obrátit na SOS, které tento podnět předá příslušným orgánům. --- Zdroj: SOS ---

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články