Novela zákona: Dovozci potravin ze zemí mimo EU budou platit

20. 5. 2008 – 9:18 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Novela zákona: Dovozci potravin ze zemí mimo EU budou platit
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ve čtvrtek 15. května nabyl účinnosti zákon č. 120/2008 Sb., kterým se změnil zákon o potravinách a tabákových výrobcích a současně také zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

Novela ukládá provozovatelům potravinářských podniků některé nové povinnosti. Nové pravomoci, ale také povinnosti získala i potravinářská inspekce. Provozovatelé potravinářských podniků, kteří dovážejí potraviny a suroviny ze zemí, které nejsou členy Evropské unie a ani nejsou smluvními stranami Evropského hospodářského prostoru, budou povinni uhradit náklady spojené s kontrolou těchto potravin prováděnou při jejich vstupu na území ČR. Rovněž budou muset provozovatelé potravinářských podniků uhradit náklady na dodatečnou kontrolu, při níž inspektoři zjistí, že provozovatel nesplnil již dříve uložená opatření. Obojí bude možné provozovatelům účtovat až poté, co vejde v účinnost prováděcí vyhláška ministerstva zemědělství, která stanoví paušální částky uvedených nákladů. Potraviny, které jsou zabaleny mimo provozovnu výrobce a bez přítomnosti spotřebitele, například v zázemí obchodu, pak budou muset na obale kromě jiného uvádět i složení a zemi původu, a to nejpozději do tří měsíců od doby, kdy nabyla novela právní účinnosti (tj. do 15. srpna 2008). Ke změnám také došlo i v oblasti ukládání pokut, např. maximální výše pokuty v případech, kdy provozovatel potravinářského podniku neoznámí SZPI zahájení, změnu nebo ukončení výkonu činnosti se zvedla z půl milionu na jeden milión korun. Inspektoři nyní také mohou kontrolované osobě uložit opatření, aby si na vlastní náklady po určitou dobu nechala analyzovat své produkty u akreditované laboratoře. Takové opatření však lze uložit pouze v případě, bylo-li zjištěno, že provozovatel uváděl na trh zdravotně závadnou potravinu nebo k tomu existuje důvodné podezření. Novinkou je také možnost provádět kontrolní nákupy, a to za účelem kontroly internetového a zásilkového prodeje potravin. Novela výše uvedených zákonů přináší celou řadu dalších, menších změn, inspekce proto doporučuje všem provozovatelům potravinářských podniků, aby se s uvedenými předpisy dobře seznámili. Aktuální znění zákonů je mimo jiné k dispozici také na webových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články