Obchodní bilance skončila historicky nejvyšším měsíčním přebytkem

4. 4. 2007 – 10:30 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Obchodní bilance skončila historicky nejvyšším měsíčním přebytkem
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Podle předběžných údajů vzrostl v únoru meziročně v běžných cenách vývoz o 19,5 % a dovoz o 14,5 %. Obchodní bilance skončila historicky nejvyšším měsíčním přebytkem 13,6 mld. Kč, který byl meziročně o 8,8 mld. Kč vyšší.

Příznivě saldo ovlivnil především růst kladného salda v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 3,4 mld. Kč a pokles schodku v obchodě s minerálními palivy o 3,3 mld. Kč. Podle předběžných údajů se meziměsíčně po sezónním očištění vývoz zvýšil o 0,8 %, zatímco dovoz klesl o 1,2 %. Trendová složka vzrostla u vývozu o 1,3 % a u dovozu o 1,4 %. Meziročně se v běžných cenách zvýšil vývoz o 19,5% a dovoz o 14,5 %. Vlivem posílení koruny vůči euru a zejména k dolaru rostl zahraniční obchod rychleji v přepočtu na eura (vývoz o 20,3 % a dovoz o 15,2 %) a na dolary (vývoz o 31,7 % a dovoz o 26,1 %). Obchodní bilance skončila přebytkem 13,6 mld. Kč, což byla nejvyšší měsíční hodnota od roku 1993. Meziročně vzrostlo kladné saldo o 8,8 mld. Kč, nejvíce od dubna 2005. Se státy EU27 byla bilance aktivní 37,1 mld. Kč, se státy mimo EU pasivní 23,5 mld. Kč. Na zlepšení bilance se podílel především přírůstek aktiva v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 3,4 mld. Kč a pokles schodku v obchodě s minerálními palivy o 3,3 mld. Kč. Příznivě se vyvíjela také bilance obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím (růst přebytku o 2,9 mld. Kč) a surovými materiály (přechod z pasiva 0,4 mld. Kč do aktiva 1,2 mld. Kč). Nepříznivě saldo ovlivnil zejména pokles přebytku v obchodě s polotovary a materiály o 1,0 mld. Kč, růst schodku v obchodě s chemickými výrobky o 0,8 mld. Kč a prohloubení deficitu v obchodě s potravinami a živými zvířaty o 0,5 mld. Kč. Ve skupině strojů a dopravních prostředků vzrostl celkový vývoz o 20,2 % (o 17,1 mld. Kč) a celkový dovoz o 22,7 % (o 13,7 mld. Kč). Nejvíce se zvýšil vývoz i dovoz výpočetní techniky, silničních vozidel a telekomunikačních zařízení. Pokles dovozu minerálních paliv o 17,5 % (o 3,0 mld. Kč) ovlivnilo zejména snížení dovozu ropy (hodnotově o 22,2 %, naturálně o 7,8 %) a zemního plynu (hodnotově o 15,1 % a naturálně o 13,2 %). Z teritoriálního hlediska vzrostlo kladné saldo se státy EU27 o 10,7 mld. Kč, se státy mimo EU27 se schodek prohloubil o 1,9 mld. Kč. Přebytek bilance se zvýšil s Německem o 4,0 mld. Kč, Slovenskem o 2,5 mld. Kč a Spojeným královstvím o 1,1 mld. Kč, saldo s Norskem přešlo z pasiva 0,5 mld. Kč do aktiva 0,3 mld. Kč a deficit obchodu s Ruskem se snížil o 1,9 mld. Kč. Prohloubil se naopak schodek obchodu s Čínou o 3,6 mld. Kč, Japonskem a Irskem (shodně o 0,4 mld. Kč) a přebytek bilance se snížil v obchodě s Francií o 0,8 mld. Kč a se Spojenými státy o 0,3 mld. Kč. Za posledních dvanáct měsíců se v porovnání s předchozími dvanácti měsíci zvýšil vývoz o 14,7 % a dovoz o 14,3 %. Obchodní bilance dosáhla aktiva 52,1 mld. Kč, což představuje zlepšení o 13,6 mld. Kč. Příznivý vliv na vývoj bilance měl obchod se stroji a dopravními prostředky (růst aktiva o 50,5 mld. Kč) a surovými materiály (snížení deficitu o 3,2 mld. Kč). Zhoršila se naopak bilance obchodu s minerálními palivy (zvýšení pasiva o 13,2 mld. Kč), polotovary a materiály (snížení aktiva o 12,4 mld. Kč), chemickými výrobky (prohloubení schodku o 7,6 mld. Kč), potravinami a živými zvířaty (růst záporného salda o 6,1 mld. Kč) a průmyslovým spotřebním zbožím (pokles přebytku o 0,5 mld. Kč). Z teritoriálního hlediska byl přebytek obchodní bilance se státy EU27 vyšší o 67,8 mld. Kč, zatímco se státy mimo EU27 schodek obchodu vzrostl o 54,2 mld. Kč. Přebytek vzrostl u bilance obchodu s Německem o 15,3 mld. Kč, Slovenskem o 12,7 mld. Kč a Ukrajinou o 7,3 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšilo saldo obchodu se Švédskem o 14,1 mld. Kč, Itálií o 8,1 mld. Kč a Švýcarskem o 6,3 mld. Kč. Prohloubil se schodek obchodu s Čínou o 33,2 mld. Kč, Tchaj-wanem o 5,9 mld. Kč a Ruskem o 4,7 mld. Kč, kleslo kladné saldo obchodu s Polskem o 4,0 mld. Kč a přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance se Spojenými státy o 4,9 mld. Kč. V lednu až únoru vzrostl vývoz o 16,6 % a dovoz o 15,0 %. Přebytek obchodní bilance 24,6 mld. Kč byl meziročně o 7,7 mld. Kč vyšší.

Kurzy

Kurzovní lístek: 21.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,390 24,510
USD 22,890 23,070
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články