Paušální výdaje procentem 2009

7. 2. 2010 – 20:00 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Paušální výdaje procentem 2009
Paušální výdaje, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Paušální výdaje procentem jsou nejjednodušším a pravděpodobně i nejvýhodnějším způsobem, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání.

Důvod je jednoduchý. Odpadá schovávání dokladů za náklady.

Zároveň nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidenci příjmů a pohledávek a výdaje spočítáme vysokým procentem ze svých příjmů.

Výdaje spočítáme procentem z příjmů podle toho, jaký druh příjmů máme:

 

<%Anketa4%>

 

Paušální výdaje rok 2009

80 % pro příjmy z řemeslné živnosti
80 % pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, také ostatní příjmy (§ 10) ze zemědělské výroby, která není provozována zemědělským podnikatelem

60 % pro příjmy z živností kromě řemeslných
60 % pro příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti (např. OSVČ bez živnosti) (tyto mají mít v roce 2010 jen 40%)
30 % pro příjmy z pronájmu

Spory, vedené kolem výše paušálů na rok 2009 jsou způsobené tím, že zákon o dani z příjmu byl měněn přílepkem k zákonu 289/2009.
Navíc neuplatníme ani pojištění

Paušální výdaje zahrnují veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku. Navíc si nemůžeme už uplatnit nic, ani sociální či zdravotní pojištění.

 

Evidence, archivace dokladů

Evidujeme (sepíšeme na papír, do Excelu, ...):

- příjmy peněžní i nepeněžní, které jsme obdrželi v hotovosti nebo na účet od 1.1. do 31.12.
- pohledávky související s naším podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností (hlavně ty, které trvají k 31.12.)

Příjmy i pohledávky je třeba mít doloženy doklady a určitou dobu archivovat.

Ve vlastním zájmu bychom měli evidovat a mít zdokladované také výdaje za:

- zdravotní, sociální a nemocenské pojištění (budeme potřebovat pro Přehledy příjmů)
- dlouhodobý majetek (budeme potřebovat pro výpočet odpisů, přejdeme-li na výdaje podle dokladů)

 

Více druhů příjmů

Máme-li různé příjmy, pro které platí různé procento na výdaje, evidujeme je zvlášť.

Nemůžeme kombinovat a uplatnit pro jeden druh příjmů paušál a pro druhý druh příjmů výdaje podle skutečnosti. Paušál buď na všechno, nebo na nic.

Máme-li však navíc ještě příjmy z pronájmu, můžeme u nich uplatnit odlišný způsob uplatnění výdajů.
Když vedeme daňovou evidenci či účetnictví

Jestliže vedeme podvojné účetnictví nebo daňovou evidenci, můžeme do daňového přiznání uplatnit výdaje paušálem.
Plátci DPH

Jsme-li plátci DPH, můžeme uplatnit výdaje paušálem, ale musíme zároveň vést evidenci pro účely DPH a archivovat schovávat vydané i přijaté daňové doklady.

 

Kdy nemůžeme uplatňovat paušální výdaje

- Jsme-li spoluvlastníci majetku, když příjmy a výdaje nejsou rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů nebo
- jsme účastníkem sdružení bez právní subjektivity a naše příjmy a výdaje nemáme rozděleny rovným dílem musíme ke všem příjmům uplatnit výdaje podle skutečnosti.

 

Přechod na paušální výdaje

Pokud jsme vloni (př. 2008) uplatňovali výdaje podle skutečnosti, a letos (př. 2009) chceme výdaje paušálem, musíme za loňský rok (2008) podat dodatečné daňové přiznání. Zde upravíme základ daně o pohledávky, závazky a zásoby vykázané k 31.12. (2008). Pohledávky a zásoby základ daně zvýší, závazky sníží. Nedodaňujeme drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tisíc Kč, který jsme začali užívat do konce roku (2008).

Pokud byly dodaněné pohledávky uhrazeny (v roce 2009), nebudeme příjmy z nich zahrnovat do svých příjmů (za rok 2009). Viz § 23 odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů - je to tam dost nepřehledně a musíme ten odstavec přečíst opravdu celý.

Jestliže nám vyjde, že máme dodanit, budeme s pravděpodobně paltit i penále, které z toho vznikne.

Kam dál?
- Daňový kalendář pro rok 2010 - kdy platit jaké daně
- Daňová kalkulačka pro výpočet daní za rok 2009
- Jak podnikat: Začínáme podnikat
- Firmy se stěhují do daňových rájů, proč?
- Vzory tiskopisů k daním za rok 2009

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,700 24,820
USD 22,970 23,150
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články