Počet obyvatel ČR po dlouhé době překročil hranici 10,3 milionu

21. 6. 2007 – 14:03 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

 Počet obyvatel ČR po dlouhé době překročil hranici 10,3 milionu
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V prvním čtvrtletí roku 2007 se zvýšil počet obyvatel České republiky o 19,5 tisíce, přičemž většina přírůstku byla důsledkem zahraniční migrace v počtu 19,2 tisíce. Přirozený přírůstek byl díky růstu plodnosti a nízké úmrtnosti kladný a činil 325 osob. Počet obyvatel tak přesáhl hranici 10,3 milionu, pod kterou klesl v roce 1997. Počet narozených ve výši 26,9 tisíc byl ve srovnání s předchozími zimními obdobími nejvyšší od roku 1995. Vyplývá to z údajů statistického úřadu.

Podle výsledků předběžné statistické bilance činil počet obyvatel České republiky k 31. březnu 2007 celkem 10 306,7 tisíc. Rozdíl mezi živě narozenými a zemřelými činil 325 obyvatel, přírůstek zahraničním stěhováním činil 19,2 tisíce obyvatel. Celkový počet obyvatel České republiky se tak zvyšuje již pátým rokem. Oproti 31. březnu 2006 vzrostl počet obyvatel ČR o 48,8 tisíce osob. V průběhu ledna až března roku 2007 se živě narodilo 26,9 tisíce dětí, což bylo o 2,2 tisíce více než ve stejném období roku 2006. Úhrnná plodnost očištěná od sezónních vlivů stoupla na hodnotu 1,41 živě narozených dětí na jednu ženu v reprodukčním věku, tedy hodnotu nejvyšší od roku 1994 (kdy dosáhla hodnoty 1,44). Při zachování tohoto trendu by celkový počet narozených v roce 2007 přesáhl hranici 110 tisíc. Průměrný věk matek dále stoupl o 0,1 roku, na 29,0 let celkem a na 27,0 let při narození prvního dítěte. Maximem plodnosti nyní procházejí ženy narozené v roce 1978, druhé dítě se nejčastěji rodí ženám z ročníku 1976. Mimo manželství se narodilo 34,1 % ze všech živě narozených dětí (v roce 2006 podíl činil 33,3 %) a 43,4 % prvorozených. Od letošního roku jsou nově sledované charakteristiky otce (především rodinný stav, vzdělání a věk) též u nemanželsky narozených. V prvních třech měsících byl uveden údaj o otci u 69 % nemanželsky narozených dětí, u 31 % nemanželsky narozených zůstaly údaje o otci neznámé. Během prvních tří měsíců roku 2007 zemřelo 26,6 tisíce osob a stejně jako loňská i letošní zima se obešla bez chřipkové epidemie a tedy bez sezónního výkyvu v počtu zemřelých. Mezi hlavní příčiny smrti patřily nemoci oběhové soustavy a novotvary, které způsobily celkem 76 % úmrtí. Do jednoho roku věku zemřelo 80 kojenců, úroveň kojenecké úmrtnosti tak dále klesla na hodnotu 3,0 zemřelých na tisíc živě narozených. Počet uzavřených manželství byl o 395 vyšší než v prvním čtvrtletí roku 2006 a dosáhl počtu 5,3 tisíce. První čtvrtletí je nejméně oblíbeným obdobím roku pro svatby a je zde uzavíráno pouze okolo 10 % všech sňatků. Počátkem devadesátých let tento podíl činil okolo 20 % a svatby byly rozložené během roku rovnoměrněji; zatímco se však následný pokles počtu sňatků dotkl nejvíce chladných měsíců od října do dubna, v letních měsících je naopak v posledních letech uzavírán vyšší počet sňatků než tomu bylo před 15ti lety. Během prvních tří měsíců roku 2007 bylo rozvedeno 7,6 tisíce manželství, tento počet však nelze plně srovnávat s loňským, neboť od 1.1.2007 se změnil způsob zpracování hlášení o rozvodech. Nově jsou rozvody tříděné podle datumu nabytí právní moci, nikoliv podle datumu zaslání hlášení soudem, jak tomu bylo dříve. Nové třídění je metodicky přesnější, ale důsledkem může být větší rozdíl mezi předběžnými a definitivními počty uskutečněných rozvodů. Počet potratů (10,5 tis.) byl srovnatelný s počtem v prvním čtvrtletí loňského roku. Dále probíhaly změny v rozložení podle typu potratu, tj. pokles počtu umělých přerušení těhotenství (o 263 na 6 673) a růst počtu samovolných potratů (o 226 na 3 525). Registrovanou zahraniční migrací přibylo za uplynulé období v České republice 19,2 tisíce osob, přičemž 23,3 tisíce osob se přistěhovalo a 4,1 tisíce vystěhovalo. Nejvíce přibylo státních příslušníků Ukrajiny (saldo 6,7 tisíce), Vietnamu (2,6 tisíce) a Slovenska (2,5 tisíce).

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,650 24,770
USD 22,590 22,770
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články