Pohřební služby často jednají neeticky k pozůstalým a okrádají je

31. 8. 2014 – 19:27 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pohřební služby často jednají neeticky k pozůstalým a okrádají je
K psychicky nejnáročnějším kontrolám patří prověřování úrovně služeb poskytovaných pohřebními ústavy. Jedním z důvodů je zjištění, že ani poslední věci člověka nejsou pro některé podnikatele dostatečným motivem k tomu, aby se chovali k pozůstalým korektně | zdroj: NašePeníze.cz

K psychicky nejnáročnějším kontrolám patří prověřování úrovně služeb poskytovaných pohřebními ústavy. Jedním z důvodů je zjištění, že ani poslední věci člověka nejsou pro některé podnikatele dostatečným motivem k tomu, aby se chovali k pozůstalým korektně a nesnažili se z jejich těžké životní situace a smutku nad ztrátou blízké osoby těžit.

Z výsledků akce ČOI vyplynulo, že statisticky čtyři z deseti kontrolovaných pohřebních služeb porušily povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele – nejčastěji neseznámením spotřebitele s cenou služeb a výrobků, nevystavením dokladu o objednané službě a v neposlední řadě účtováním těchto služeb v neprospěch spotřebitele. „Jednání některých subjektů vůči pozůstalým považuji v tomto případě nejen za protiprávní, ale až za neetické, proto budeme tuto oblast služeb sledovat i nadále,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.
        
Na 2. čtvrtletí 2014 byla do plánu kontrol České obchodní inspekce zařazena kontrolní akce zaměřená na dodržování povinností vyplývajících poskytovatelům pohřebních služeb z právních předpisů při prodeji výrobků v rámci nabízených služeb. Z 89 provedených kontrol u vytipovaných pohřebních služeb byly v 41 případech kontrolovány právnické osoby a v 48 případech osoby fyzické. Jak vyplývá z následujícího přehledu, nedostatky byly zjištěny při 38 kontrolách, což představuje 42,7 %.

Závěr České obchodní inspekce

Pohřební služby jsou specifická a vzhledem k okolnostem, za nichž jsou poskytovány, také psychicky i časově náročná oblast, kde jsou kontrolní pravomoci rozděleny mezi několik orgánů. I přes poměrně úzká oprávnění České obchodní inspekce výsledky této kontrolní akce potvrdily, že některým poskytovatelům pohřebních služeb ani pieta vůči zesnulým nebrání těžit ze smutku a citového rozpoložení pozůstalých. To dokazuje vysoký poměr nedostatků i jejich charakter – neseznámení spotřebitele s cenou služeb, nevystavení objednávky služby a také nesprávné účtování. Vzhledem k tomu bude Česká obchodní inspekce monitorovat tuto oblast i nadále.

Rady pro pozůstalé:

Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu bezprostředně po úmrtí blízké osoby!

Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se zesnulým postará, až po poradě s blízkými nebo na doporučení důvěryhodného člověka!

Sepište si ještě před jednáním v pohřební službě všechny požadavky, které na poslední rozloučení máte!

Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i její cenu!

Máte právo na objednávku služby v písemné podobě, a to včetně kalkulace všech nákladů objednaných pohřebních služeb!

Vyplatí se pověřit někoho z příbuzenstva kontrolou, zda byly objednané služby v plném rozsahu poskytnuty!

Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek, které byly v rámci objednané služby skutečně poskytnuty!

Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním reklamace! 

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,390
USD 23,290 23,470
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články