Pojistné na sociální zabezpečení od 1. ledna 2008

20. 12. 2007 – 10:52 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pojistné na sociální zabezpečení od 1. ledna 2008
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Od 1. ledna 2008 se vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení více sbližuje s příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob.

Do vyměřovacího základu zaměstnance se nově nezahrne odměna při skončení funkčního období náležející podle zvláštních předpisů a plnění poskytnuté starobnímu a plného invalidnímu důchodci po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání. Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení pojistného v kalendářním roce bude 48násobek průměrné mzdy, tj. 1 034 880 Kč pro rok 2008. Pokud tuto částku zaměstnanec pracující u jednoho zaměstnavatele přesáhne, z částky, o kterou ji přesáhne, nebude platit pojistné. Dojde tedy ke stropování pojistného. Částka nad maximální vyměřovací základ, z níž zaměstnanec nebude platit pojistné, se nezahrne ani do vyměřovacího základu zaměstnavatele. Takto stanovený vyměřovací základ se poprvé použije pro odvod pojistného na sociální zabezpečení v období od 1. ledna 2008. Jestliže zaměstnanec dosáhne maximální vyměřovací základ u více zaměstnavatelů, bude si moci po skončení kalendářního roku požádat o vrácení pojistného. Maximálním vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti bude v roce 2008 stejně jako u zaměstnanců 48násobek průměrné mzdy, tedy 1 034 880 Kč. Maximální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro placení záloh na pojistné v roce 2008 bude 86 240 Kč, tedy 4násobek průměrné mzdy. I pro OSVČ platí se roce 2008 zavede dříve zmiňované stropování pojistného. Například: OSVČ, která se v roce 2008 účastní důchodového pojištění také jako zaměstnanec a v zaměstnání dosáhne maximálního vyměřovacího základu, nebude povinna platit zálohy od kalendářního měsíce roku 2008, v němž to oznámí a doloží příslušné OSSZ.

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,390
USD 23,290 23,470
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články