Pojišťovny se budou navzájem pokutovat, je tu etický kodex pojišťoven

23. 10. 2007 – 5:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pojišťovny se budou navzájem pokutovat, je tu etický kodex pojišťoven
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Etický výbor České asociace pojišťoven se v rámci smírčího jednání bude zabývat případy porušení etiky v pojišťovnictví. Po vydání stanoviska Etického výboru může ČAP viníka mimosoudně sankcionovat podle pravidel Kodexu etiky v pojišťovnictví.

Na základě schváleného rozšíření Kodexu etiky v pojišťovnictví z března tohoto roku zahájil činnost Etický výbor České asociace pojišťoven. „Smyslem etického výboru je smírčí řešení sporů mezi členskými pojišťovnami ČAP v případě, že dojde k bezprostřednímu porušení pravidel Etického kodexu. Tímto procesem samoregulace chceme přispět k mimosoudnímu řešení případných sporů,“ vyjádřil se k činnosti výboru Tomáš Síkora. Etický výbor se řídí stanoveným jednacím řádem a řeší zejména stížnosti týkající se porušení Kodexu etiky v pojišťovnictví. Proto mu nepřísluší řešit otázky vyplývající ze smluvních vztahů mezi pojistitelem a pojistníkem včetně sporů o pojistné plnění a jeho výši. „Česká asociace pojišťoven považuje vazbu mezi klientem a pojišťovnou za obchodní vztah. Způsob vypořádání jejich sporů je podle našeho názoru ve výhradní kompetenci obou stran, respektive v kompetenci obchodních soudů,“ zdůraznil předseda výboru Tomáš Síkora. Kromě úkolů v oblasti smírčích řízení se Etický výbor bude zabývat zpracováním námětů na úpravy samotného kodexu a dalšími úkoly v oblasti etiky v pojišťovnictví.

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,630 24,750
USD 22,820 23,000
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články