Potravinářská barviva mohou přispívat k hyperaktivitě dětí

15. 9. 2007 – 6:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Potravinářská barviva mohou přispívat k hyperaktivitě dětí
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Úřad EFSA byl informován Anglickým Úřadem pro bezpečnost potravin (Food Standards Agency – FSA) o zjištěních vědců univerzity v Southamptonu, kteří tvrdí, že by směs určitých potravinářských barviv a konzervačního přípravku benzoátu sodného mohla mít negativní dopad na chování hyperaktivních dětí.

EFSA se těmito barvivy zabývá již v rámci přehodnocování bezpečnosti všech potravinářských barviv. Panel AFC Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) se bude těmito novými zjištěními zabývat, přičemž zohlední další dostupné vědecké důkazy týkající se barviv a dopadů na chování. Studie poskytla podpůrný důkaz, který naznačuje, že určitá směs potravinářských barviv společně s konzervačním přípravkem benzoátem sodným souvisí se zvýšenou hyperaktivitou dětí. Pokud se prokáže příčinná souvislost, výsledky by mohly mít význam pro děti se sklony k hyperaktivitě. Avšak podle Výboru pro toxicitu chemických látek v potravinách, spotřebním zboží a životním prostředí výzkum neprokázal u provedených pozorování žádný biologický mechanismus, který by dokazoval příčinnou souvislost nebo možné dopady jednotlivých přídatných látek či jejich směsí. Dobou vzniku a trváním všech možných dopadů by se měl zabývat další výzkum. Ve studii prováděné univerzitou v Southamptonu byly použity dvě směsi. Směs A se skládala ze žluti SY (E110), tartrazinu (E102), azorubínu (E122), Ponceau 4R (košenilová červeň A, E124) a benzoátu sodného (E211). Směs B se skládala ze žluti SY (E110), chinolinové žluti (E104), azorubínu (E122), červeně AC (E129) a benzoátu sodného (E211). Všechny jsou schválené potravinářské přídatné látky pro použití v různých produktech, zejména cukrovinkách, jemném a trvanlivém pečivu a nealkoholických nápojích. --- Foto: sxc.hu ---

Kurzy

Kurzovní lístek: 21.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,380 24,520
USD 22,870 23,050
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články