Předčasný důchod, kdo a kdy má nárok?

7. 7. 2007 – 5:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Předčasný důchod, kdo a kdy má nárok?
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Pokud lidé chtějí, mohou požádat o důchod před dosažením důchodového věku. Existují dva druhy předčasného starobního důchodu: dočasně krácený předčasný starobní důchod a trvale krácený.

Jaký je důchodový věk, pravidla pro odchod do důchodu Spočítejte si starobní důchod , penzijní připojištění Nárok na tento druh předčasného starobního důchodu mají buď: poživatelé částečného invalidního důchodu – mohou požádat o přiznání starobního důchodu až 2 roky před dovršením řádného důchodového věku, osoby, které pobíraly alespoň 5 let plný invalidní důchod a ten jim byl kvůli zlepšení zdravotního stavu odejmut – mohou požádat o starobní důchod až 5 let před dovršením řádného důchodového věku. V obou případech je podmínkou získání 25 let pojištění. Procentní výměra tohoto typu předčasného starobního důchodu je dočasně krácena, a to o 1,3 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů ode dne jeho přiznání do dosažení řádného důchodového věku. Podmínky nároku pro přiznání tohoto důchodu bylo nutné splnit do 31. 12. 2006. Ode dne dosažení důchodového věku lze tento důchod přepočítat. Trvale krácený předčasný starobní důchod Na tento druh předčasného starobního důchodu mají nárok prakticky všichni lidé, kteří získali 25 let pojištění. Výhodou této předčasné penze je, že do ní může člověk odejít až 3 roky před nárokem na řádnou penzi. Nevýhodou je, že důchod už nikdy nebude přepočítán a zůstane tedy trvale krácen. Ke krácení dochází za každých i započatých 90 kalendářních dnů ode dne přiznání do dovršení důchodového věku – procentní výměra důchodu se snižuje o 0,9 % výpočtového základu. Procentní výměra však nesmí klesnout pod 770 Kč měsíčně. Základní výměra je pro všechny druhy důchodů stejná a v roce 2007 se jedná o 1 570 Kč měsíčně. Tento starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto důchodu. Příklad: výpočet tzv. předčasného starobního důchodu v roce 2007 Osoba je účastna důchodového pojištění nepřetržitě v zaměstnání od 1. 1. 1967 do 31. 12. 2006 – doba pojištění tak činí 40 let. Zvažuje, zda je lepší odejít do předčasného důchodu (o 3 roky dříve). Jak se to promítne do výše důchodu? Odejde do předčasného starobního důchodu ke dni 1. 1. 2007 (tedy 3 roky přede dnem dosažení důchodového věku). Výpočtový základ činí 12 000 Kč. Do 3 let se vejde 13 započatých období 90 kalendářních dnů, tj. ztráta na procentní výměře důchodu bude 13×0,9 % = 11,7 %. Výše důchodu se vypočte: procentní výměra – 48,3 % z 12 000 Kč (1,5 % z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění – 0,9 % za každých započatých 90 kalendářních dnů z doby předčasnosti) = 5 796 Kč. Základní výměra společná pro všechny důchody je 1 570 Kč. Předčasný starobní důchod by tedy činil 7 366 Kč (5 796 Kč + 1 570 Kč). Pokud by však tento člověk odešel do řádného starobního důchodu ke dni dosažení důchodového věku, tj. ke dni 1.1. 2010, přičemž po celou dobu by pracoval, činil by jeho důchod při stejném výpočtovém základu (i přes rozdílnou výši redukčních hranic, kterou nelze do budoucna předvídat) 9 310 Kč – procentní výměra: 64,5 % z 12 000 (1,5 % x 43) = 7 740 Kč + 1 570 Kč = 9 310 Kč (navíc lze předpokládat, že k 1. 1. 2010 bude základní výměra vyšší). Dřívější odchod do starobního důchodu v tomto případě znamená jeho trvalé snížení o 1 944 Kč měsíčně.

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články