Premiér: Energetika je globální problém současnosti

8. 7. 2008 – 0:50 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Premiér: Energetika je globální problém současnosti
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Podpora prohlubování konkurence na energetických trzích, podpora energetických úspor a označení jaderné energie za jednu z přijatelných variant výroby elektřiny.

To jsou hlavní doporučení vládě od nezávislé energetické komise, kterou vede předseda Akademie věd ČR Václav Pačes. Premiér Mirek Topolánek doporučení převzal a řekl, že nyní k závěrům komise nechá vypracovat oponenturu. Poté se s výsledkem seznámí vláda. „Energetika je globální problém současnosti. Musíme na to reagovat energetickou politikou státu. Nezávislou odbornou komisi jsme ustavili právě proto, že jsme potřebovali odbornou, na politice a jakékoli ideologii nezávislou analýzu energetických potřeb ČR v budoucnosti,“ řekl na půdě Akademie věd premiér Mirek Topolánek. Podle předsedy vlády je energetika v poslední době až příliš ovlivňována politiky, ideologickými předsudky a zbožnými politickými přáními. „Jsem přesvědčen, že musíme do této mnohdy iracionální debaty vnést odborný názor. Žádná ideologie nerozsvítila žárovku, nespustila topení nebo neohřála oběd,“ zdůraznil premiér. Doporučení nezávislé energetické komise Nezávislá energetická komise doporučila vládě, aby aktivně podporovala každé opatření, které povede k prohloubení konkurence na energetických trzích. Dále má vláda umožnit a usnadnit zahájení posuzovacích procesů produkce všech typů energie. Význam hnědého uhlí bude podle nezávislé komise v dlouhodobém horizontu klesat, nicméně bude představovat stále významný energetický zdroj. Vláda by dále neměla omezovat podnikatelská rozhodnutí v této oblasti a měla by připustit diskusi o těžebních limitech podle jasně vymezených pravidel. Vláda by dále měla považovat podporu procesů, vedoucích k úsporám energií, za prioritu a mimořádně významnou součást formování dlouhodobé energetické strategie. Jaderná energetika představuje jednu z variant výroby elektrické energie a je důležitou součástí energetického mixu. Vláda bude podle komise považovat obnovitelné zdroje za nezpochybnitelnou součást budoucího palivo-energetického mixu. Vláda by také měla využít tranzitní elektrickou přenosovou síť k posílení pozic ČR na energetickém trhu a měla by přehodnotit energetickou a související legislativu ČR a EU tak, aby nedocházelo přednostně k řešení dílčích energetických úkolů na úkor důležitých energetických potřeb společnosti, zejména stability odvětví včetně přenosu energie. Nezávislá odborná komise pod vedením předsedy Akademie věd ČR Václava Pačese zveřejnila doporučení vládě pro energetickou politiku vládě. Premiér Mirek Topolánek doporučení převzal a řekl, že nyní k závěrům komise nechá vypracovat oponenturu. Po té se s výsledkem seznámí vláda. Členové oponentní komise Se zprávou komise se nyní seznámí vláda. Kromě toho začne pracovat také oponentní komise ve složení: Ing. Pavel Stehlík, Ing. Petr Kalaš, Ing. Miroslav Vrba, Ing. Milan Kajman, prof. Dr. František Janouch. Ta rovněž předloží své závěry vládě. „Teprve až se kabinet seznámí se zprávou Nezávislé energetické komise i s doporučeními oponentní skupiny, bude se zabývat vypracováním a přijetím nové energetické strategie,“ dodává předseda vlády.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,290 25,430
USD 23,330 23,510
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články