Přispíváte na vývoj Zelené energie? Můžete!

2. 4. 2007 – 4:04 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Přispíváte na vývoj Zelené energie? Můžete!
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Zákazníci za odběr Zelené energie platí symbolický příplatek 10 haléřů za kilowatthodinu k běžné ceně elektřiny podle zvoleného produktu.

Všechny takto shromážděné prostředky budou plně využity k financování neziskových a všeobecně prospěšných projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Rada Zelené energie na svém zasedání vybrala 14 projektů, mezi které rozdělí celkem 4,33 milionu korun z Fondu Zelené energie. O finanční příspěvek z fondu se ucházelo celkem 102 projektů. Z vybraných projektů se 8 týká osvěty v oblasti obnovitelných zdrojů, 5 projektů se zaměřuje na výzkum a 1 projekt na výstavbu nových obnovitelných zdrojů. Za vývoj byli například oceněni: ČVUT, fakulta strojní za vývoj a výzkum vytápění a chlazení sálavým kapilárním systémem v kombinaci s tepelným čerpadlem vzduch – voda, nebo Ústav termomechaniky AV ČR za zvýšení potenciálu větrných elektráren vhodnou volbou elektrického generátoru a jeho řízení. „Našim cílem při výběru projektů bylo, aby se jejich potenciál mohl co nejdříve a co nejefektivněji zúročit ve prospěch rozvoje obnovitelných zdrojů v České republice,“ uvedl předseda Rady Zelené energie, profesor Josef Tlustý, vedoucí katedry energetiky FEL ČVUT. „Snažili jsme se podpořit jak nadějný výzkum, tak zajímavé popularizační programy, ale i výstavbu zařízení využívající obnovitelnou energii,“ dodal. Radu Zelené energie tvoří vědci, ekologové a odborníci na obnovitelné zdroje. Z došlých žádostí o finanční podporu z Fondu Zelené energie se nejvíce (57) týkalo osvěty a vzdělávání v oblasti obnovitelných zdrojů, 36 projektů bylo zaměřeno na výstavbu nových zdrojů využívajících obnovitelnou energii a 9 žádostí spadalo do oblasti výzkumu. „Celkový počet žádostí považujeme za velký úspěch a současně důkaz toho, že akce má smysl a nachází odezvu u veřejnosti,“ uvedl Milan Mika ze společnosti ČEZ Prodej. Fond Zelené energie vytvořila Skupina ČEZ na podporu oblasti obnovitelných zdrojů. Finanční příspěvek z fondu byl určen výhradně projektům neziskového charakteru. Žádost o příspěvek mohly od října do konce loňského roku podávat vědecké instituce, školy, neziskové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, ústavy sociální péče, domovy důchodců, nadace, obce nebo kraje. Finanční prostředky do fondu plynou z prodeje produktu Zelená energie, který si mohou objednat zákazníci Skupiny ČEZ v celé ČR. Zelená energie je elektřina vyráběná z obnovitelných zdrojů – z vody, větru, slunce nebo biomasy. Jejím odběrem vyjadřují zákazníci Skupiny ČEZ svoji odpovědnost k životnímu prostředí a podporu ekologickým aktivitám. Vedle toho se Skupina ČEZ zavázala za každého nového odběratele Zelené energie vysadit strom v Lese Zelené energie. V loňském roce bylo zasazeno 961 mladých stromků, což odpovídá počtu zákazníků z celé ČR, kteří se stali novými odběrateli Zelené energie Skupiny ČEZ. Zákazníci odebrali v roce 2006 zhruba 40 GWh Zelené energie. Ve srovnání s rokem 2005 se tak množství odebrané Zelené energie zvýšilo osmkrát.

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,690 24,810
USD 22,960 23,140
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články