Protidrogové programy získají od Ministerstva zdravotnictví 14 milionů korun

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Ministerstvo zdravotnictví ČR rozdělilo v letošním roce 14 milionů korun vybraným projektům v rámci dotačního programu Protidrogová politika. Hlavními prioritami pro rok 2009 byly při rozdělování dotací stanoveny a mbulantní léčba osob závislých na návykových látkách, substituční léčba, detoxifikační léčba, ústavní léčba závislých osob a úhrada zdravotnického materiálu kontaktním centrům a terénním službám.

Foto:SXC

Foto:SXC , zdroj: NašePeníze.cz


Pro letošní rok obdrželo ministerstvo zdravotnictví žádosti o dotace na celkem 98 neinvestičních projektů. Jeden z nich byl vyřazen z důvodu nerespektování druhu podporovaných služeb. Při rozhodování o přidělení dotací MZ nerozlišovalo mezi státním a nestátním sektorem a rozhodovalo pouze na základě kvality předložených projektů. V případě protidrogových programů byla nejvyšší prioritou v dané oblasti kvalitní a dostupná léčba pro závislé osoby.

- Lék proti AIDS by mohl být na trhu již za pět let
- Počet uživatelů drog neustále roste a s nimi i náklady na léčbu

Doposud Komise pro přidělování finančních prostředků rozdělila 13,9 milionu korun z celkových 14,25 milionů korun připravených na dotační protidrogové programy. V současné době jsou vypláceny finanční prostředky jednotlivým organizacím.

\"Jednotlivými projekty ministerstvo zdravotnictví plní i úkoly vyplývající z vládou schváleného Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007 až 2009. Finanční prostředky byly rozdělovány v souladu s prioritami a metodikou pro poskytování finančních prostředků na letošní rok,\" uvádí ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.


Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy