Šéf antimonopolního úřadu podezříva potravinářské giganty ze spolčení

1. 11. 2007 – 11:17 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Šéf antimonopolního úřadu podezříva potravinářské giganty ze spolčení
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

„V poslední době zaznamenáváme v některých sdělovacích prostředcích stále častěji informace o potřebě zvýšit cenu některých potravin. Jedná se především o pekárenské, masné a mlékárenské komodity, přičemž zdražení avizují jak jednotliví – kupodivu zpravidla ti nejvýznamnější – producenti, tak představitelé sdružení prvovýrobců a zpracovatelů.“ Oznámil ve své zprávě Martin Pecina, předseda antimonopolního úřadu.

První skupinu reprezentují zástupci největších pekáren a producentů mléčných i masných výrobků v České republice, druhou pak zejména představitelé Agrární a Potravinářské komory, pekárenských a mlynářských svazů. Jako důvody zdražení jsou uváděny zejména růst cen vstupů, vysoká celoevropská či celosvětová poptávka po komoditě, nedostatek zásob apod. Povaha zveřejňovaných informací je přitom podle Peciny z hlediska ochrany hospodářské soutěže přinejmenším podezřelá. Jednotliví producenti – lídři na trhu – sdělují ceny konkrétních komodit, za něž hodlají prodávat v budoucnosti, často přesně určí i datum připravované změny, dokonce avizují i omezení produkce v případě, že odběratelé na zdražení nepřistoupí. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako ústřední orgán státní správy příslušný sledovat a chránit férovou soutěž na trhu nemůže na takové jednání nezareagovat. Vzájemné informování se o chystaných změnách obchodních podmínek – především o úpravě ceny – je typické pro jednání porušující zákaz uzavírat kartelové dohody o ceně, případně zákaz jednání ve vzájemné shodě v oblasti cenotvorby. Právě o sladění svých praktik, pokračování v koluzivním jednání a plnění dohodnutého postupu se vzájemní „zdánliví“ konkurenti obvykle informují prostřednictvím tisku a dalších médií. Taková jednání jsou pravidelně Úřadem i soutěžními orgány na celém světě reprobována a sankcionována vysokými pokutami. Hrozbu trestu za protisoutěžní jednání by měli všichni producenti daných komodit velmi vážně zohlednit při svém styku s médii. Představitelé jednotlivých podnikatelských sdružení pak musejí mít na zřeteli to, že jakákoli informace o potřebě např. zvýšit cenu zboží nabízeného členy sdružení naplňuje skutkovou podstatu porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže vydáním zakázaného rozhodnutí sdružení soutěžitelů. Takové sdružení nesmí o cenové hladině dosahované svými členy vůbec informovat, nesmí ji posuzovat a veřejně vyzývat ke změně. I jen nepřímé doporučení či zdánlivě neformální vyjádření představitele sdružení mohou způsobit porušení zákona. Taková jednání svazů a asociací vzájemných konkurentů na trhu mohou vždy negativně ovlivnit svobodné a nezávislé stanovování cen členy sdružení, ať již tím, že povedou ke sjednocování cen, nebo tím, že jednotliví soutěžitelé dostanou k dispozici podrobné informace o cenové úrovni dosahované konkurenty. Úřad tímto vyzývá všechny zmíněné subjekty, aby velmi pečlivě zvažovaly, jaké informace o své cenové politice nebo o cenách požadovaných členy sdružení budou napříště médiím poskytovat. Úřad zároveň deklaruje, že tuto oblast bude velmi pečlivě sledovat a při podezření na protisoutěžní jednání zakročí. Vnější objektivní okolnosti ovlivňující výši cen některých potravin se nesmějí stát záminkou pro jednání zaměřené na vyloučení nebo omezení konkurence.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,220 25,340
USD 23,550 23,730
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články