SOS: Mimosoudní řešení sporů je zatím úspěšné

1. 10. 2008 – 10:41 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

SOS: Mimosoudní řešení sporů je zatím úspěšné
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Dvěma stovkami sporů se v projektu mimosoudního řešení sporu zabývala kontaktní místa SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, což je zhruba třetina ze všech, které se evidují na všech kontaktních místech u různých subjektů. Projekt ministerstva průmyslu a obchodu už funguje přesně půl roku a první výsledky vypovídají, že jde o krok správným směrem.

Spotřebitelé získávají při mimosoudním řešení sporu několik výhod. Především jde o výraznou časovou i finanční úsporu. Jednání je totiž limitováno dvěma, maximálně třemi měsíci a v prvních dvou fázích je bezplatné. Ve srovnání se soudní pří, která vyžaduje nejen platby za advokáta a poplatek při podání žaloby je mimosoudní řízení v prvních dvou fázích bezplatné, až pokud dojde spor do rozhodčího řízení, platí navrhovatel 3 procenta z hodnoty předmětu sporu, minimálně pak 800 Kč. Jedinou překážkou, s níž by se spotřebitelé mohli setkat, je dobrovolná ochota i druhé strany sporu se mimosoudního jednání zúčastnit. Ale až na výjimky si podnikatelé uvědomují , že i v zájmu dobrých vztahů se zákazníkem taková možnost stojí za úvahu. „Prozatím žádný spor, s nímž se na nás spotřebitelé obrátili, nedospěl do fáze rozhodčího řízení. Několik se jich řeší s pomocí mediátora a zhruba pět desítek bylo dokončeno už na kontaktním místě,“ shrnuje mluvčí SOS Ivana Picková. Nejčastější problémy, které řešilo SOS na svých pěti kontaktních místech po celé republice jsou spojené se zamítnutou reklamací. „To odpovídá také statistickým výstupům za několik předcházejících let,“ doplňuje právník SOS Petr Janský. „Nejčastěji mívají už dlouhá léta spotřebitelé problémy s neuznanou reklamací, i když bývá evidentní, že právo je na straně spotřebitele. Ale podnikatelé dříve počítali s tím, že tím „reklamační problém“ skončí a spotřebitel se už nikde svého práva domáhat nebude, protože soudní řízení bývá drahé a časově náročné. To právě nový projekt pomáhá řešit.“ Projekt MPO je plánován na dva roky a dá se předpokládat, že lidé budou čím dál víc uplatňovat svá spotřebitelská práva i touto cestou, která má bezesporu řadu výhod a funguje i v dalších evropských zemích v rámci platné legislativy. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (s anglickou zkratkou ADR — Alternative Dispute Resolution) je systém, který při řešení sporů umožňuje alternativní postup, tedy jiný postup než klasickou soudní cestou. V tomto systému jsou řešeny spory, které vznikají z neplnění smluvních závazků, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel. Klasickým spotřebitelským sporem jsou například spory o uznání reklamace vad zboží koupeného v obchodě, ale i jiné spory, které vznikají z právních vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli. Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který začíná fungovat od 1. dubna 2008, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky, spotřebitelskými sdruženími, Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Asociací mediátorů, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti. Cílem celého projektu je nastavit účinný systém, který zrychlí a zjednoduší řešení spotřebitelských sporů. V současné chvíli se jedná o pilotní fázi projektu, která poběží po dobu dvou let. Následně budou získané poznatky vyhodnoceny a případně budou přijata opatření k dalšímu fungování. Jak řízení probíhá Celý systém stojí na třech základních pilířích (způsobech řešení sporu), a to na poskytnutí kvalifikované informace a doporučení, mediaci a rozhodčím řízení. Mediací se rozumí řešení sporu vzájemnou komunikací prostřednictvím kvalifikované osoby, kterou je mediátor. Cílem mediace je dospět k vzájemné dohodě zúčastněných stran. Rozhodčí řízení je alternativní řešení majetkového sporu nezávislým rozhodcem, jehož výsledkem je vydání závazného rozhodčího nálezu. V případě, že existuje spor mezi podnikatelem a spotřebitelem a strany sporu se domnívají, že by bylo snazší, aby byl tento spor řešen jinak než soudní cestou, mají možnost obrátit se na kontaktní místo pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. V zásadě postačuje vyplnit jednoduchý formulář a odeslat jej na příslušné kontaktní místo. Pracovník kontaktního místa poskytne kvalifikované informace a doporučí způsob řešení sporu. Pokud spor není namístě vyřešen, zařídí všechny podstatné kroky k zahájení mediace nebo rozhodčího řízení. Celý systém je postaven na dobrovolné účasti stran. K tomu, aby mediace nebo rozhodčí řízení mohlo být zahájeno, je třeba, aby se svojí účastí souhlasily obě strany sporu. Výhody systému pro spotřebitele Snahou celého systému je najít levné, efektivní a rychlé řešení spotřebitelských sporů. Očekávaným výsledkem mimosoudního řešení je závazná dohoda (v případě mediace) nebo vykonatelný rozhodčí nález (v případě rozhodčího řízení). Výhody, které celý systém přináší, jsou především v tom, že mediace je zdarma a odměna za činnost mediátora je hrazena Ministerstvem průmyslu a obchodu. V případě rozhodčího řízení, strana podávající žalobu zaplatí poplatek za rozhodčí řízení (3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 800,— Kč). Odměnu za práci rozhodce pak hradí Ministerstvo průmyslu a obchodu. Další nespornou výhodou je i rychlost řízení. Výhody systému pro podnikatele Stejně tak jako pro spotřebitele, přináší mimosoudní řešení spotřebitelských sporů výhody i pro podnikatele. Základní výhodou je rychlost řízení. Dá se předpokládat, že celé mimosoudní řešení sporu proběhne v poměrně krátké lhůtě. Mediace je zdarma a odměna mediátora je hrazena Ministerstvem průmyslu a obchodu. V případě rozhodčího řízení, strana podávající žalobu zaplatí poplatek za rozhodčí řízení (3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 800,— Kč). Další výhodou pro podnikatele je, že dobrovolná účast v mimosoudním řešení spotřebitelských sporů může napomoci jeho zviditelnění na trhu a posílení jeho dobrého jména i posílení jeho pozice na trhu. Ministerstvo průmyslu a obchodu do budoucna předpokládá zveřejňování podnikatelů, kteří se zapojili do systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Stížnost Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na e—mailovou adresu adr (at) mpo.cz. Stížnost je možné podat do 30 dní ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o důvodu procesní stížnosti. Nejpozději může být procesní stížnost podána 1 rok ode dne, kdy důvod procesní stížnosti nastal. Stížnost následně bude projednána Platformou pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. ČOI, SOS

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.6.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,600 23,720
USD 21,930 22,110
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články