Startuje podpora výrobců biopotravin a ekologických zemědělců

16. 10. 2007 – 2:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Startuje podpora výrobců biopotravin a ekologických zemědělců
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Problematika zemědělství a produkce českých biopotravin je jednou z priorit ministerstva zemědělství. V pondělí 8. října ministr zemědělství Petr Gandalovič vyhlásil druhé kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro období 2007 – 2013.

Čtěte také: Nové značení biopotravin bude ve prospěch zákazníků Logo BIO je prý zárukou kvality pro spotřebitele Ne všechny výrobky, které mají označení bio, jsou skutečnými biopotravinami Lidé příliš nevědí, co jsou to vlastně Biopotraviny Biopotraviny dobývají trh Nové značení biopotravin bude ve prospěch zákazníků Tento program přináší výrobcům biopotravin podporu mimo jiné v rámci opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Spolu s ekologickými zemědělci jsou výrazně ekologického zvýhodněni při bodovém hodnocení podaných projektů. „Nárok na získání zvýhodňujících bodů má pouze výrobce biopotravin nebo biofarmář, který je současně jejich zpracovatelem“ upřesňuje ministr Petr Gandalovič a dodává: „podmínkou pro získání bodů za ekologické zemědělství je, aby měl žadatel osvědčení o původu biopotraviny.“ Podmínky podpory pro výrobce biopotravin platí obdobným způsobem také pro výrobce biokrmiv. Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje také ekologické zemědělce dotací na plochu zařazenou do ekologického zemědělství. Od letošního roku je tato podpora součástí Programu rozvoje venkova, kde je dotační titul „Ekologické zemědělství“. Další podporou pro v rámci zmiňovaného programu je Podpora cestovního ruchu, kdy jsou ekologičtí zemědělci bodově zvýhodněni při hodnocení investičních projektů např. v oblasti agroturistiky. Opatření Diverzifikace činností nezemědělské povahy přináší ekologickým zemědělcům bodové zvýhodnění při hodnocení investičních projektů (v oblasti rekonstrukce nebo nové výstavby budov, ploch pro nezemědělskou činnost či nákupu výrobních zařízení sloužících pro nezemědělskou činnost. Žadatelé mohou žádosti k opatřením Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Podpora cestovního ruchu a Diverzifikace činností nezemědělské povahy předkládat od 5. do 26. listopadu 2007, 13.00 hod. na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,340 25,460
USD 23,310 23,490
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články